Bilten šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018

      Komentarji so izklopljeni za Bilten šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018

V šolskem letu 2017/2018 je bilo organiziranih 44 medobčinskih šolskih športnih tekmovanj v 13 različnih športnih panogah, ki so se zvrstila v 24-ih tekmovalnih dnevih, kar v poprečju pomeni 4,4 prireditve na mesec.

Medobčinskih šolskih športnih tekmovanj je v vseh starostnih kategorijah (najmlajši učenci in učenke, mlajše učenke in učenci U-10, mlajše učenke in učenci U-12, starejše učenke in učenci U-14) bilo deležno 1.375 šoloobveznih otrok. Povprečno je na enem tekmovanju sodelovalo 31,25 učencev iz 3,8 šol.

Zraven medobčinskih tekmovanj smo organizirali še 2 področni šolski športni tekmovanji in 7 aktivnosti za predšolske otroke: dan športa za najmlajše, 10-urne plavalne tečaje (5) in 22. mini olimpijado – cicibaniado. Navedenih akcij se je v 18-ih dneh udeležilo 255 malčkov iz vrtcev Upravne enote Ljutomer in 93 učencev.

Skupaj je tako na tekmovanjih in aktivnostih v šolskem letu 2017/2018 sodelovalo 1.723 udeležencev (otrok, učencev, učencev s PP).

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem športnim pedagogom osnovnih šol, učiteljem, vzgojiteljicam, ravnateljem, športnim društvom in klubom ter vodstvom občin, ki so s svojim zavzetim delom v veliki meri pripomogli k uspešni izvedbi akcij in tekmovanj ter k doseženim rezultatom.