Društvo v javnem interesu – posredovanje obrazcev

      Komentarji so izklopljeni za Društvo v javnem interesu – posredovanje obrazcev

Spoštovani!

Pozivamo vas, da vsa društva (in zveze društev), ki vam je bil priznan status društva v javnem interesu na področju športa najkasneje do 31. 3. 2019 ministrstvu posredujete izpolnjene obrazce, ki jih najdete v priponki:

  1. Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah,

    2. Poročili o delu za leti 2017 in 2018,

    3. Program dela za leto 2019 in 2020.

    Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.

Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile, bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si

Prosimo vas, da svoje obveznosti  izpolnite odgovorno, pravilno in pravočasno, da ne bo prišlo do odvzema statusa.

Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije v javnem interesu na področju športa lahko najdete na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/

Izjava_ZNOrg_zadnje
DJI_program_21122018
DJI_porocilo_21122018