51. izbor ŠPORTNIK LETA Športne zveze Ljutomer – zbiranje predlogov

      Komentarji so izklopljeni za 51. izbor ŠPORTNIK LETA Športne zveze Ljutomer – zbiranje predlogov

Vljudno vas prosimo, da nam posredujete največje uspehe vaših športnikov in vašega kluba oz. društva v koledarskem letu 2020 z obrazložitvijo, da bomo lahko sestavili kandidatno listo za Športnika leta 2020.

Kategorije za katere zbiramo predloge:
– športnik leta,
– športnica leta,
– športno društvo leta,
– perspektivni športnik ali ekipa, 
– perspektivna športnica ali ekipa,
– posebno priznanje.


Obvezne priloge:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predlog za nagrado Športnik leta 2020,
– fotografija predlaganega kandidata (v športni pozi),
– izpolnjena in podpisana Izjava kandidata.

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Prav tako vas prosimo, da nam sporočite, če je vaše društvo v letu 2020 morebiti zabeležilo okrogli jubilej delovanja (10, 20 itd. let delovanja) in še v tem letu ni prejelo posebnega priznanja športne zveze.

Vaše predloge z obrazložitvami pričakujemo v elektronski obliki (na priloženem obrazcu) do vključno 22. februarja 2021.

Prireditev Športnik leta 2020 bomo izpeljali, ko bo čas primernejši.

Dokumenti/obrazci:
Pravilnik Športnik leta
Predlog za nagrado Športnik leta 2020
Izjava kandidata (.docx)
Izjava kandidata (.pdf)


Hvala!