Predlogi kandidatov za organe Športne zveze Ljutomer 2021-2025

      Komentarji so izklopljeni za Predlogi kandidatov za organe Športne zveze Ljutomer 2021-2025

Spoštovani!

V letošnjem letu se izteče štiriletni mandat dosedanjim organom Športne zveze Ljutomer. Volitve bodo izvedene na 58. volilni seji skupščine Športne zveze Ljutomer, ki bo sklicana, ko bodo razmere to dopuščale (maj, junij). Športna zveza Ljutomer zato poziva vse članice športne zveze, da posredujejo predloge kandidatov za organe športne zveze in sicer za:

1.       predsednika Športne zveze Ljutomer,

2.       člana predsedstva Športne zveze Ljutomer,

3.       člana nadzornega odbora Športne zveze Ljutomer,

4.       člana disciplinske komisije Športne zveze Ljutomer.

K vsakemu predlogu kandidature priložite podpisano soglasje kandidata.

Pozivamo vas, da na posebnem obrazcu, ki je priloga temu dopisu, podate predlog kandidata za volitve v organe športne zveze.

Izpolnjene obrazce in ostalo zahtevano dokumentacijo pošljite po elektronski pošti na naslov info@szljutomer.si ali priporočeno po pošti na naslov Športna zveza Ljutomer, Grossmanova ulica 7, 9240 Ljutomer z obveznim pripisom »Volitve ŠZ 2021«. Rok za oddajo je 10. april 2021.

Vsa dodatna vprašanja nam lahko posredujete na elektronski naslov: info@szljutomer.si.

Predlagani kandidati naj bodo široko športno razgledani, konstruktivno naravnani in z dovolj energije, elana ter časa za vse aktivnosti, pri katerih bodo sodelovali v naslednjih štirih letih.