58. seja (volilne) skupščine Športne zveze Ljutomer

      Komentarji so izklopljeni za 58. seja (volilne) skupščine Športne zveze Ljutomer

Vljudno Vas vabimo na 58. sejo (volilne) skupščine Športne zveze Ljutomer, ki bo v torek, 15. junija 2021, ob 19.30 uriv Zadružnem domu na Cvenu, Cven 3d.


Gradivo: 
– Vabilo z dnevnim redom,
– Letno poročilo ŠZ Ljutomer 2020,
– Poročilo NO za leto 2020,
– Poročilo DK za leto 2020,
– Plan dela ŠZ Ljutomer 2021,
– Zapisnik 57. seje skupščine ŠZ Ljutomer, 
– Kandidatno listo za volitve v organe ŠZ Ljutomer.


Zaradi pomembnosti dnevnega reda Vas vabimo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite!

Primer pooblastila, v kolikor se bo seje, ob odsotnosti zakonitega zastopnika, udeležil predstavnik društva. Prosimo, da zaradi sklepčnosti in zaradi glasovalne pravice ob prihodi predate pooblastilo.

Predsedstvo ŠZ Ljutomer