ISO standard

V letu 2010 smo v Športni zvezi Ljutomer vzpostavili sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008. Uspešno izpolnjujemo zahteve tudi letos, ko smo nadaljevali tradicijo in uspešno podaljšali ISO standard za leto 2016.

Sistem kakovosti v naši športni zvezi se postopoma izgrajuje od leta 2005, še bolj intenzivno pa smo pričeli z uvajanjem sistema kakovosti po udeležbi na konferenci z nazivom Sistem kakovosti in slovenske nevladne organizacije v letu 2006.

V letu 2008 je naša športna zveza postala sploh prva med nevladnimi organizacijami v Sloveniji, ki je postala imetnik certifikata standarda kakovosti NVO standard kakovosti.

V okviru sistema kakovosti smo opredelili cilj sistema kakovosti z namenom obvladovanja športne zveze, jo usposobiti za normalno konkurenčnost na trgu in stabilizirati njeno poslovno uspešnost.