Strategija razvoja športa 2014 – 2023

S strategijo razvoja športa organizirana civilna športna sfera in lokalna skupnost želita postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj športa na našem območju za obdobje prihodnjih 10-ih let. Dokument hkrati izraža tudi javni interes v športu, ki ga bodo udejanjali izvajalci letnega programa športa in sicer športna društva, športna zveza, vrtci, šole, lokalne skupnosti in ostali zainteresirani, z jasnim ciljem – s športom soustvariti optimalne pogoje za zdrav življenjski slog prebivalcev.

Strategija razvoja športa 2014-2023