Zakonodaja športa

—————————————————————————————————————————————————-

Osnutki dokumentov za ustanovitev športnega društva/zveze ter za pomoč pri delovanju

V Sloveniji se večino športa izvaja v okoljih športnih društev. Le ta so povezana v nacionalne in/ali občinske športne zveze. Tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je organiziran skladno z Zakonom o društvih. 
Podatke o vseh registriranih organizacijah zbira in vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve. Dostopni pa so na spletni strani www.ajpes.si
Napotki za registracijo društva se nahajajo na tej spletni strani.

Za pomoč zainteresiranim skupinam, ki ustanavljajo športno društvo ter v pomoč športnim društvom za ustanovitev zveze društev, smo pripravili osnutke naslednjih aktov in obveznih prilog pri prijavi:
– Osnutek Dogovora o ustanovitvi športne zveze
– Osnutek Statuta športne zveze
Prilogi:
– Vloga za registracijo društva
– Vloga za registracijo zveze