Pravila ŠZ

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS št. 61/2006 in poznejši) in na podlagi 18. člena Pravil Športne zveze Ljutomer sta skupščina Športne zveze Ljutomer dne 26.3.2015 in predsedstvo ŠZ Ljutomer na 3. dopisni seji dne 8.4.2015, sprejela  dopolnitve pravil, ki v prečiščenem besedilu glasijo:

Pravila športne zveze Ljutomer (pdf)

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS št. 61/2006 in poznejši) in na podlagi 18. člena Pravil Športne zveze Ljutomer so skupščina Športne zveze Ljutomer dne 26.3.2015, predsedstvo ŠZ Ljutomer na 3. dopisni seji dne 8.4.2015, predsedstvo ŠZ Ljutomer dne 20.3.2017 in skupščina ŠZ Ljutomer dne 30.3.2017 sprejeli dopolnitve pravil, ki v prečiščenem besedilu glasijo:

Pravila ŠZ Ljutomer 2017 (pdf)