Organi in delo organov ŠZ Ljutomer

Člani organov Športne zveze Ljutomer za mandatno obdobje 2021-2025:

PREDSEDSTVO Športne zveze Ljutomer:
Miroslav Rauter (predsednik ŠZ Ljutomer)
Branko Kristl (podpredsednik ŠZ Ljutomer)
Dejan Kolarič (član)
Jan Filipič (član)
Peter Petek (član)
Aleš Vrbančič (član)
Aleš Ploj (strokovni sodelavec)


NADZORNI ODBOR Športne zveze Ljutomer:
Zoran Kosi
Branko Smodiš
Mitja Budja


DISCIPLINSKA KOMISIJA Športne zveze Ljutomer:
Božo Mlinarič
Franc Slokan
Matej Vrbančič

NAMESTNIKA:

Marko Filipič
Patrik Vojsk


ZAPISNIKI SEJ SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE LJUTOMER:
– zapisnik 54. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 30. marec 2017
– zapisnik 55. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 22. marec 2018
– zapisnik 56. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 27. marec 2019
– zapisnik 57. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 23. september 2020