Organi in delo organov ŠZ Ljutomer

Člani organov Športne zveze Ljutomer za mandatno obdobje 2017-2021:

PREDSEDSTVO Športne zveze Ljutomer:
Miroslav Rauter (predsednik ŠZ Ljutomer)
Branko Kristl (podpredsednik ŠZ Ljutomer)
Dejan Kolarič (član)
Jan Filipič (član)
Zoran Kosi (član)
Mario Hošpel (član)
Aleš Ploj (strokovni sodelavec)


NADZORNI ODBOR Športne zveze Ljutomer:
Peter Petek (predsednik NO ŠZ Ljutomer)
Aleš Vrbančič (član)
Mitja Budja (član)


DISCIPLINSKA KOMISIJA Športne zveze Ljutomer:
Dušan Špindler
Franc Slokan
Matej Vrbančič

NAMESTNIKA:

Marko Filipič
Patrik Vojsk


ZAPISNIKI SEJ:

– zapisnik 1. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 5. april 2017
– zapisnik 2. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 8. maj 2017
– zapisnik 3. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 12. junij 2017
– zapisnik 4. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 5. september 2017 in priloga
– zapisnik 5. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 13. november 2017 in priloga
– zapisnik 6. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 18. december 2017 in priloga
– zapisnik 7. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 4. januar 2018
– zapisnik 8. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 17. januar 2018
– zapisnik 9. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 1. marec 2018 in priloga
zapisnik 10. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 19. april 2018 in priloga
– zapisnik 11. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 5. junij 2018 in priloga 1, priloga 2, priloga 3
– zapisnik 12. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 17. september 2018 in priloga
– zapisnik 13. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 4. december 2018 in priloga
– zapisnik 14. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 10. januar 2019 in priloga
– zapisnik 15. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 22. januar 2019
– zapisnik 16. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 27. februar 2019 in priloga
– zapisnik 17. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 24. marec 2019
– zapisnik 18. seje Predsedstva Športne zveze Ljutomer, 4. april 2019 in priloga

– zapisnik 54. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 30. marec 2017