Organi in delo organov ŠZ Ljutomer

Člani organov Športne zveze Ljutomer za mandatno obdobje 2017-2021:

PREDSEDSTVO Športne zveze Ljutomer:
Miroslav Rauter (predsednik ŠZ Ljutomer)
Branko Kristl (podpredsednik ŠZ Ljutomer)
Dejan Kolarič (član)
Jan Filipič (član)
Zoran Kosi (član)
Mario Hošpel (član)
Aleš Ploj (strokovni sodelavec)


NADZORNI ODBOR Športne zveze Ljutomer:
Peter Petek (predsednik NO ŠZ Ljutomer)
Aleš Vrbančič (član)
Mitja Budja (član)


DISCIPLINSKA KOMISIJA Športne zveze Ljutomer:
Dušan Špindler
Franc Slokan
Matej Vrbančič

NAMESTNIKA:

Marko Filipič
Patrik Vojsk


ZAPISNIKI SEJ SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE LJUTOMER:
– zapisnik 54. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 30. marec 2017
– zapisnik 55. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 22. marec 2018
– zapisnik 56. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 27. marec 2019
– zapisnik 57. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, 23. september 2020