Včlanitev v ŠZ Ljutomer

Zahtevana dokumentacija za sprejem v Športno zvezo Ljutomer.

  1. Prošnja za včlanitev v Športno zvezo Ljutomer
  2. Kopija Statuta / pravil športnega društva – 1 izvod
  3. Fotokopija Odločbe o vpisu v register društev pri Upravni enoti Ljutomer
  4. Fotokopija AJPES-a o vpisu v poslovni register Slovenije
  5. Sklep občnega zbora športnega društva o včlanitvi v športno zvezo
  6. Pristopna izjava z izjavo o strinjanju s Pravili Športne zveze Ljutomer
  7. Podatki o zakonitem zastopniku športnega društva (osebno ime, rojstni datum, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča, telefon, e-pošta

O sprejemu novih članic v zvezo se odloča na skupščini Športne zveze Ljutomer.