Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 

Na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je Državni zbor je  sprejel spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih z uvedbo novega praznika, s katerim je 23. september posvetil slovenskemu športu – Dan slovenskega šport je praznik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Več >>

PREVOZ SKUPIN OTROK (ZAKON O PRAVILIH V CESTNEM PROMETU)

Državni zbor je sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki bo omilila nekatere zahteve
pri prevozih določenih skupin otrok. Novela med drugim določa, da uporaba tahografov ni obvezna za prevoze skupin otrok, ki se izvajajo z vozili, zasnovanimi in izdelanimi za prevoze največ osmih potnikov poleg voznika. Več o sprejetem zakonu sledi.

LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo o aktivnostih glede razpisa LPŠ 2020, in sicer, da se sredstva razdelijo po razrezu, ki je bil objavljen z dnem 13. 3. 2020. Sprememba, ki je bila obravnavana v mesecu maju namreč ni bila potrjena s strani ministrice. Dopis najdete s klikom na povezavo.

19. junij 2020


Obveščamo vas, da je Vlada RS na 20. redni seji, 11. 6. 2020, izdala odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti. Ta odlok začne veljati 15. junija 2020.

S prenehanjem veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti bo ponovno mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Vlada je na današnji seji izdala tudi Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Sprememba odloka začne veljati 15. junija 2020, ko bo dovoljeno zbiranje do 500 ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

 “S športom in olimpizmom pomagamo ustvarjati boljšo Slovenijo.”

11. junij 2020


Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na svoji spletni strani objavil posodobljena priporočila za izvajanje športih aktivnosti skladno z Odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

NIJZ je tako posodobil:

– Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe in

– Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času sproščanja ukrepov (COVID-19).

V primeru skupinskih prevozov na športna tekmovanje ali športne vadbe je prav tako potrebno smiselno upoštevati navodila in priporočila NIJZ na področju prevoza:

– Navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov in

– Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Skladno z veljavnim Odlokom je pri izvajanju športnih aktivnosti potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

27. maj 2020


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je seznanilo s sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19  in najavilo rok za oddajo prijave na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Rok za oddajo prijav je 9. 6. 2020.

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

25. maj 2020


Izredni ukrepi na področju kategorizacije športnikov v RS
Trenažni procesi in nastopi na domačih ter mednarodnih tekmovanjih, ki so bili so zaradi epidemije koronavirusa prekinjeni, se počasi ponovno vzpostavljajo. Ker pa trenutno stanje še ni normalizirano to povzroča veliko škodo športu, predvsem športnikom in njihovim tekmovalnim karieram.

Konferenca Sportech Business
Sportech Business je prvi regijski projekt, ki na enem mestu povezuje podjetja, ki iščejo nove sponzorske priložnosti, organizacije, ki razvijajo poslovne rešitve na področju športa in športne subjekte, ki lahko na ta način pridejo do novih rešitev.

E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez sodeluje pri projektu E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji. Projekt vodi Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju.

Prihaja najbolj lisjaški sladoled letošnjega poletja!
Olimpijski komite Slovenije je skupaj s sponzorjem Ljubljanske mlekarne ponovno združil moči in na tržišče poslal novi izdelek, ki je primeren za sladokusce vseh starosti! To poletje Vam bo družbo delal Foksijev sladoled, ki je ”najboljši, najbolj prijazen, najbolj razigran in najbolj lisjaški sladoled” vseh časov!

20. maj 2020


Vlada RS na svoji 42.dopisni seji, danes (15. maja 2020) sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnostiOdlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.

Odlok določa, da:

 • Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov);
 • Poleg športne vadbe registriranih športnikov je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših;
 • Dovoljeno  je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena;
 • Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.

Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19)

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

15. maj 2020


Skladno z napovedjo vam pošiljamo podrobnejša navodila glede odpiranja fitnes centrov, ki smo jih prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Gospodarske družbe (d.o.o., s.p.), ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, kar večina fitnes centrov je, ne sodijo v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ampak  Ministrstva za gospodarstvo, ki ureja  njihovo storitveno dejavnost v času, ko je razglašena epidemija, preko Uredbe o začasni prepovedi pretoka blaga in storitev. Zadnji odlok te uredbe je bil sprejet 13. 5. 2020 na seji Vlade RS, ta pa še vedno določa nekaj izjem, ki jim storitvena dejavnost še ni dovoljena. Med temi je tudi dejavnost fitnes centrov. Po besedah državnega sekretarja MGRT g. Zajca na novinarski konferenci je to zato, ker so natančna navodila in priporočila za to specifično dejavnost še v izdelavi.

Medtem, ko Odlok v pristojnosti ministrstva za šport, ki je bil ravno tako sprejet na seji Vlade RS 13. 4. 2020, s 23. 5. 2020 dovoljuje tudi rekreativno vadbo  splošne populacije vseh starostnih obdobij, tudi v notranjosti športnih objektov, kar do sedaj ni bilo dovoljeno. Če se v notranjosti športnih  društev in javnih športnih objektov nahajajo fitnes trenažerji, namenjeni npr. dopolnilni vadbi športnikov, se skladno z navedenim odlokom lahko uporabljajo, pod enakimi pogoji, kot ostala oprema športnih dvoran.

Na OKS – ZŠZ si prizadevamo, da bi se sprostile omejitve tudi na tem področju.

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

15. maj 2020


Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 16. redni seji, dne 13. 5. 2020 sprejela novelo Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti z novostmi kot so:

 • Vlada je odpravila prepoved procesa športne vadbe v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 • Poleg športne vadbe registriranih športnikov bo po novem dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših.
 • Dovoljeno izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Do sedaj je odlok dovoljeval tekmovanja samo za individualne športne panoge. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. 
 • V zvezi z javno veljavnimi programi usposabljanj bo omogočena izvedba predavanj vezana na praktične vsebine in izpite. 
 • Vse našteto začne veljati z 23. majem 2020.

Obveščamo vas tudi, da je na omenjeni seji Vlada RS s sprejetjem novega Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z 18.5.2020, dovolila ponujanje storitev, med katere sodijo tudi športno-rekreativne storitve (npr. organizirana vodena vadba) z izjemo storitev fitnes centrov, bazenov in vodnih aktivnosti na področju turizma. Kaj konkretno pomeni ta začasna prepoved še preverjamo.

Opozarjamo, da je pri izvajanju športnih aktivnosti potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19)

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

14. maj 2020


Poslanica članicam OKS-ZŠZ
Predsednik Bogdan Gabrovec in predsednik Komisije za medicino športa pri OKS Matjaž Vogrin sta na članice OKS – ZŠZ naslovila pismo s poslanico, v kateri izražata prepričanje da bodo športne organizacije odgovorno in skrbno upoštevale pripravljena priporočila pristojnih institucij ob sproščanju omejitev za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike.

OKS in nacionalna raziskava o razširjenosti Covid-19
Ukrepi Vlade R Slovenije v boju proti koronavirusu in rezultati le teh sodijo med najbolj uspešne v svetovnem merilu. Droben kamenček v dogajanju je prispeval tudi OKS, ki je prijazno odstopil vozilo Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo.

Odprti podatki za upravljanje v športu
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v sklopu programov Erasmus+ vključen v projekt Odprti podatki za upravljanje v športu: Spodbujanje in podpiranje dobrega upravljanja v športu (Open data 4 sport governance – OD4SG).

Legende sporočajo: #OstanimoPozitivni
V teh nenavadnih časih, v katerih smo se znašli, je pomembno, da ohranjamo pozitivne misli. Legende Miro Cerar, Petra Majdič in Tomo Česen se tega prav dobro zavedajo.

13. maj 2020


Kot ste seznanjeni, je 7. 5. 2020 začel veljati Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19. Obenem je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19.
Pričakujemo še priporočila in navodila za bazene.

V zvezi s sprejetimi ukrepi in priporočili vam želimo podati nekaj dodatnih usmeritev. Zavedamo se, da pripravljena priporočila in navodila niso v popolnosti odgovorila na vsa vprašanja, ki se vam pojavljajo v času priprave na začetek vadbe. Naj poudarimo, da je priporočila pripravil NIJZ, na podlagi sestavljenega predloga določenih splošnih ukrepov, ki ste jih NPŠZ pripravile v svojih posameznih predlogih priporočil. V priporočilih NIJZ so torej upoštevane tiste splošne značilnosti, ki načeloma veljajo za protokole vadbe v praktično vseh ali vsaj veliki večini športnih panog. Zaradi velikega števila različnih športnih panog, namreč ne bi bilo možno v razumnem času pripraviti toliko specifičnih priporočil.

Pripravljena priporočila torej predstavljajo minimalne standarde, ki jih je trenutno potrebno zagotoviti pri izvajanju vadbe!Ob tem želimo posebej poudariti, da je s sprostitvijo omejitev preložena na vse, ki krovno ali operativno skrbite za izvedbo treningov in tekmovanj, velika odgovornost. Prepričani smo, da boste odgovorno in skrbno upoštevali pripravljena priporočila.

Vsem krovnim organizacijam zato predlagamo, da pred začetkom treningov pripravite še bolj podrobna in konkretna navodila z upoštevanimi omejitvami iz odloka za strokovne delavce in športnike, ki bodo vsebovala:

·        dovoljene načine in oblike vadbe v vaši panogi,

·        priporočeno uporabo rekvizitov in opreme v vaši panogi ter protokol razkuževanja in

·        opise načina ravnanja športnikov in strokovnih delavcev pred, med in po vadbi v vaši panogi.Ob tem priporočamo:

·        da napotite strokovne delavce, da v največji možni meri organizirajo vadbo na zunanjih športnih objektih in v čim manjših skupinah oseb;

·        da dodatno opozorite na dosledno upoštevanje navodil glede higiene vsakega posameznika in spremljanje zdravstvenega stanja vseh prisotnih na vadbi;

·        opozorite na maksimalno oziroma celo pretirano previdnost pri preverjanju primernosti udeležbe na vadbi za vsakogar, ki bi imel najmanjši znak ali občutek, da je bolan;

·        da napotite strokovne delavce, da s svojim zgledom in stalnim dodatnim opozarjanjem skrbijo, da se športniki tudi izven športnih objektov obnašajo samo zaščitno – dejansko izvajajo karanteno, se ne družijo v velikih skupinah oziroma so v socialnem stiku praviloma le z družinskimi člani in upoštevajo vsa priporočila, saj z neodgovornim ravnanjem zunaj športnih objektov ob prihodu na vadbo lahko ogrozijo vse ostale;

·        da posameznike, ki namenoma ne upoštevajo navodil odstranite iz vadbe.

Spoštovani,

vsi skupaj smo se znašli v novih in neznanih razmerah. Natančni protokoli ravnanja pri športni vadbi ne obstajajo in jih je potrebno še razviti. Menimo, da je v teh časih pomembno pokazati odgovornost vseh vključenih v šport in pokazati, da znamo tudi v omejenih pogojih najti inovativne rešitve vadbe za športnike.

Predlagamo, da posebna panožna navodila tudi delimo, zato nam jih lahko posredujete na info@olympic.si in jih bomo objavili. Naš skupni cilj mora biti, da se kljub prisotnosti koronavirusa izognemo izbruhu okužb zaradi vadbe. Verjamemo, da nam s skupnimi močmi lahko uspe!

8. maj 2020


Pošiljamo vam interpretacijo spremenjene in nove interventne zakonodaje za blaženje posledic epidemije COVID-19. Gre za spremenjeno in dopolnjeno gradivo, ki smo ga vam že poslali na začetku aprila.

Najpomembnejše spremembe so označene z rumeno barvo, na koncu pa so dodani tudi ukrepi iz novega Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ukrep poroštva RS pri poplačilu kreditnih pogodb in ukrep glede oprostitve plačila najemnine v javnih športnih objektih).

Sprejete spremembe omogočajo vložitev vloge delodajalca za uveljavljanje povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi še za meseca marec in april (VLOŽITEV VLOGE JE MOGOČA DO NAJKASNEJE 9. 5. 2020) ter vložitev izjave samozaposlenega za oprostitev plačila prispevkov za meseca marec in april (VLOŽITEV IZJAVE JE MOGOČA DO NAJKASNEJE 9. 5. 2020), zato vas na to še posebej opozarjamo.

 
7. maj 2020

Treningi registriranih športnikov v času epidemije
Vlada RS je na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

100 let olimpizma na Slovenskem
V letošnjem letu obeležujemo 100 letnico ustanovitve olimpijskega telesa na slovenskem. Resda sta leta 1912 na olimpijskih igrah v Stockholmu, v okviru avstrijske olimpijske reprezentance, nastopila v slovenskih deželah rojena Slovenec Rudolf Cvetko in kočevski Nemec Rihard Verderber.

Najstarejši slovenski olimpijec dopolnil častitljivih 100 let
Marko Račič, najstarejši slovenski olimpijec je v krogu hčerke in njene družine zaokrožil častitljivih 100 let. Leta 1948 je na poletnih olimpijskih igrah v Londonu nastopil v teku na 400 m.

6. maj 2020


Naknadno vam posredujemo Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19.

Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej.

6. maj 2020


Dragi ljubitelji športa,

nova zakonodaja na področju športa je področje usposabljanja dobro prevetrila. Ena večjih sprememb je, da se je usposabljanje iz tri stopenjskega sistema, spremenilo v dvo stopenjskega. Zaradi tega so tisti, ki so si po starem zakonu pridobili 2. stopnjo usposobljenosti, sedaj izenačeni z novo 1. stopnjo, tisti s staro 3. stopnjo pa z novo 2.
Vsi usposobljeni, ki so si po starem zakonu pridobili 1. stopnjo usposobljenosti in je kasneje niso nadgradili na višjo stopnjo, lahko to dejavnost opravljajo še do 23.6.2020. Po tem datumu morajo z opravljanjem dejavnosti prenehati ali pa se do-usposobiti na novo 1. stopnjo.

 

Iz tega razloga bomo na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez organizirali do-usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – športna rekreacija. Do-usposabljanje pomeni skrajšano obliko tečaja, saj se osebam določene vsebine, ki so primerljive z vsebinami programa usposabljanja Strokovni delavec 1 – športna rekreacija priznajo. Do-usposabljanje je namenjeno osebam, ki imajo pridobljen naziv, ki so si ga pridobili pri organizacijah:

 • Fitnes zveza Slovenije,
 • Športna unija Slovenije,
 • Gimnastična zveza Slovenije,
 • Zveza fitnes profesionalcev Slovenije- AFP in
 • Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. 

V poštev za do-usposabljanje pridejo naslednji nazivi:

 • Vaditelj fitnesa,
 • Vaditelj fitnesa individualne in skupinske vadbe,
 • Vaditelj pilatesa,
 • Vaditelj skupinske fitnes vadbe,
 • Vaditelj skupinske vadbe na sobnih kolesih,
 • Vaditelj\ica skupinske fitnes vadbe,
 • Vaditelj aerobike,
 • Vaditelj športne rekreacije 1,
 • AFP vaditelj,
 • Vaditelj športne rekreacije odraslih,
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za mladostnike,
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za moške,
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za ženske in
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za starostnike 

Glede na trenutne razmere in omejitve, bomo dousposabljanje izvedli v dveh delih. V prvem delu bomo izvedli le teoretične vsebine na daljavo,  s pomočjo ene od aplikacij za izvajanje predavanj na daljavo. Drugi del bo praktične narave in bo izveden, ko se omejitve gibanja in druženja sprostijo.

Vabimo vse, ki imajo pridobljenega enega od navedenih nazivov, da se na do-usposabljanje prijavijo. Več informacij o tečaju boste našli na tej povezavi: usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 
4. maj 2020

Uvodoma se iskreno zahvaljujemo za aktivno in konstruktivno sodelovanje pri vseh aktivnostih v povezavi s pripravo ukrepov, gradiv in podatkov v zadnjem času.

V povezavi s sproščanjem ukrepov glede vadbe oziroma treningov športnikov ter tudi ostalih organiziranih športnih aktivnosti Vam sporočamo aktualno stanje:

 • Vlada RS je po včerajšnji seji, 29.4., najavila sprostitev omejitev za vadbe oziroma treninge (mogoče tudi za določena tekmovanja), govorili so o načrtu postopnega odpiranja;
 • Vlada RS včeraj še ni sprejela konkretnih določil ali navodil glede sprostitve ukrepov za izvajanje treningov oziroma organiziranih oblik vadbe za registrirane športnike;
 • Predvidoma bo Vlada RS obravnavala konkretna določila glede sprostitve omejitev za treninge prihodnji teden, mogoče že v ponedeljek 4.5.;
 • Pred sejo Vlade RS prihodnji teden bo, na podlagi Vaših posredovanih predlogov priporočil, NIJZ obravnaval in pripravil ustrezna priporočila za upravnike objektov ter uporabnike oziroma udeležence vadbe;
 • Trenutno posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki –> razlika od prej veljavnega odloka je, da športna dejavnost ni omejena na občino stalnega prebivališča, ostalo pa je vse isto. 

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

4. maj 2020


Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez v sodelovanju s partnerskimi organizacijami konec novembra letos načrtuje organizacijo 15. kongresa športa za vse, nosilna tema bo »Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in okolja«.

 1. kongres športa za vse bo potekal 27. in 28. novembra 2020, na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani.

V prilogi Vam pošiljam vabilo k predstavitvi primerov dobrih praks na področju aktivnega turizma, povezovanja športa, turizma in okolja.

Želeli bi jih objaviti v Zborniku 15. kongresa športa za vse, ki ga prejmejo vsi udeleženci, po kongresu pa bo zbornik objavljen tudi na spletni strani, https://kongres.olympic.si/ ,

kjer je na voljo tudi program in vse ostale informacije o dogodku.

30. april 2020


NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je od začetka epidemije konstruktivno pristopil k reševanju in se odzval na nastalo situacijo, kar ste storile tudi članice OKS – ZŠZ. Več o prizadevanjih OKS – ZŠZ si lahko tudi preberete na naši spletni strani.

V preteklih dneh smo na OKS – ZŠZ v sodelovanju z direktoratom za šport na predlog panožnih športnih zvez pripravil predloge postopnega sproščanja omejitev tudi za vrhunske in druge registrirane športnike. Ob tem smo predlagali, da bi bila smiselna priprava tudi bolj podrobnih navodil za rekreativne športnike, saj glede na številna vprašanja trenutni ukrepi niso dovolj jasno opredeljeni. Naša prizadevanja so padla na plodna tla in pripravljajo se podlage za sproščanje omejitev na področju športa.

V ta namen vas v sodelovanju z Direktoratom za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pozivamo, da se tudi športne organizacije odgovorno pripravite na sproščanje omejitev.

Prosimo vas, da na krovnih nacionalnih panožnih zvezah pripravite predlog določil in priporočil za upravljalce športnih objektov, kjer bi potekali vaši trenažni procesi in navodila za športnike in ostale sodelujoče v trenažnem procesu. Kar nekaj izmed NPŠZ je sicer določila in priporočila že izdelala.

Pripravljena določila in priporočila nam prosim posredujte najkasneje do srede, 29. aprila 2020 na info@olympic.si. Zbrana določila in priporočila bomo skladno z dogovorom kot krovna športna organizacija nato posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v pregled in potrditev.

V pomoč in kot primer vam pošiljamo izdelana navodila Golf zveze Slovenije, ki so jih že uskladili z NIJZ.

26. april 2020


Glede na situacijo, ki je v Sloveniji, zaradi koronavirusa (SARS-CoV-2), Vas obveščam, vse tiste, ki ste se prijavili na razpis FS za leto 2020 na enega od projektov: D3, D4, D5, O1, RR in Z.

Da bodo uradno znani rezultati razpisa v mesecu maju, verjetno po 15.maju 2020. Prav tako boste, vsi tisti katerih projekti so bili izbrani na razpisu, po 15.maju dobili sklepe in odločbe Fundacije za šport za projekte na katere ste se prijavili.

Hvala za razumevanje !

23. april 2020


Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 13. redni seji v sredo, 21. aprila 2020 sprejela predlog zakonov z novimi ukrepi za omilitev posledic korona virusa. Predloge zakonov lahko najdete na spletni strani Vlade RS. Predlogi zakonov so poslani v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

OKS – ZŠZ je nemudoma pristopili k interpretaciji predlaganih ukrepov in vas o ukrepih, ki so relevantni za šport, obvestimo v najkrajšem možnem času.

23. april 2020


Vlada je na dopisni seji, 15. aprila 2020 sprejela nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki bo veljal od 18. aprila dalje. Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini na odprtih javnih krajih in ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V odloku so izrecno našteti na primer tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje.

Nadalje je danes,16. aprila 2020 Vlada RS sprejela dopolnitev omenjenega odloka, kjer se z namenom postopnega sproščanja ukrepov, poleg že obstoječih izjem doda nove izjeme, med drugim tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Del odloka, ki se nanaša na športno-rekreativne storitve začne veljati 20. aprila 2020.

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si).

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

Na OKS – ZŠZ smo aktivni pri spodbujanju sproščanja ukrepov na področju športa in smo v ta namen na nacionalne športne zveze z uradnimi tekmovalnimi sistemi naslovili anketo, o konkretnih predlogih in podatkih iz katerih bomo izhajali v pogovorih z resornim ministrstvom. Prav tako imamo zbrane informacije o pristopih v drugih državah članicah EU.

Obenem smo za razjasnitev pripravljenih ukrepov in nadaljnjih aktivnosti resorno ministrico dr. Simono Kustec zaprosili za srečanje, kjer se bomo dogovorili tudi o širšem sproščanju ukrepov na področju športa. Sestanek je predviden za jutri, petek 17. aprila 2020.

16. april 2020


Video konferenca s sponzorji in predlog dopolnjenih ukrepov OKS-ZŠZ
Olimpijski komite Slovenije se je v minulem mesecu polno angažiral v smislu aktivnega vključevanja reševanja športa v najširšem pomenu besede. Vlada R Slovenije v svojih dosedanjih ukrepih upoštevala kar nekaj predlogov krovne športne organizacije v Sloveniji.

Pismo predsednika OKS-ZŠZ članicam krovne športne organizacije
V teh težkih časih, ki jih preživljamo že mesec dni in nihče ne ve koliko tega je še pred nami, je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec članicam krovne športne organizacije v Sloveniji poslal pismo.

OKS predlaga ukrepe za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije
Na OKS – ZŠZ smo v zadnjih tednih opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa. Od več kot 2000 registriranih športnih organizacij smo dobili odzive 613, od tega 35 športnih zvez ter 578 športnih društev.

124 let od prvih olimpijskih iger moderne dobe
6. april zaznamuje 124 let, odkar so Atene gostile prve olimpijske igre moderne dobe. Dogodek je prerasel v največje in najpomembnejše športno tekmovanje na svetu, ki sta ga doslej ustavili le obe svetovni vojni. 

Naj prostovoljec leta 2019
Že pred časom smo vas pozvali k obravnavi javnega poziva k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo.

MOK: kvalifikacije za OI v Tokiu bodo končane 29. junija 2021
Mednarodni olimpijski komite je sporočil, da se bodo kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Tokiu končale 29. junija 2021. Zaradi pandemije novega korovavirusa športnice in športniki v večini držav sveta ne morejo normalo trenirati, tekmovanja so ustavljena, zato so podaljšali kvalifikacijski ciklus. Že dosežene norme bodo veljale.

9. april 2020


Dodatno pošiljamo navodilo, da FURS opominja na plačilo obveznosti pred velikonočnimi praznikido 9. aprila je treba namreč poplačati vse davčne obveznosti, saj boste le tako upravičeni do ukrepov iz ZIUZEOP. FURS pa je izdal tudi dokument – Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa ter preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov.

9. april 2020


Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS – ZŠZ) od vsega začetka epidemije aktivno pristopimo k oblikovanju in sprejemanju državnih ukrepov, ki bodo pomagali ublažiti izpad prihodkov športnih organizacij od sponzorjev in drugih podpornikov športa, članov športnih društev (športnikov vseh starosti in kategorij) ter obiskovalcev športnih prireditev po epidemiji.

Pošiljamo vam izluščene uporabne informacije že sprejetih interventnih ukrepov, ki med upravičence štejejo tudi športna društva, športne zveze, športne delavce in športnike. Obenem tudi pošiljamo preglednico, ki jo je pripravila Obrtna zbornica Slovenije in ponuja vizualen pregled ukrepov.

Še naprej si bomo prizadevali k sprejetju ostalih nujnih ukrepov na področju športa.

Interpretacija sprejetih interventnih ukrepov OKS-ZŠZ

8. april 2020


Pismo predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, g. Bogdana Gabrovca.

V zadnjih tednih si OKS – ZŠZ močno prizadeva in aktivno sodeluje s predlogi interventnih ukrepov, ki bi lahko ublažili posledice epidemije v športu. V svojih predlogih skušamo izoblikovati konstruktivne predloge, ki se dotikajo vseh ravni športa in sicer športnikov, strokovnih delavcev v športu, športnih društev ter športnih zvez in združenj. Zelo se zavedamo občutljive situacije, v kateri smo se znašli. Podobno kot druga družbena področja opozarjamo in se borimo za zaščito ranljivih skupin ter računamo na pomoč države, ki naj bi pomagala pokriti izgubo zaradi prekinitve naših dejavnosti. Vodstvo OKS-ZŠZ meni, da mora organiziran šport v teh prizadevanjih delovati in nastopati enotno preko krovne organizacije, ki zastopa najširše športne interese.

Vabljeni ste tudi k posredovanju vaših konkretnih predlogov rešitev in mnenj, ki nam jih lahko vedno posredujete na naslov info@olympic.si. Tistim, ki ste v preteklih tednih to že storili, se zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi preko 600 športnim zvezam in društvom, ki so izpolnili našo anketo glede izpada prihodkov in številu kadra. Pomembno je, da v dialogu z državo uporabljamo realne konkretne podatke. Vse prejete predloge in mnenja skrbno pregledamo in smiselno vključimo. Po potrebi bomo v tem tednu organizirali tudi video konferenco.

Za nadaljevanje naših prizadevanj in v podporo našim do sedaj predlaganim ukrepom vas obenem pozivamo, da vašo podporo tudi formalno izrazite in sicer s sporočilom na naš naslov: info@olympic.si.

Iskreno verjamemo, da bomo skupaj močnejši in dodaten izraz vaše podpore nam veliko pomeni.

PISMO

6. april 2020


Predlog “megazakona” vključuje tudi športne organizacije, poklicne  športnike in delavce v športu
OKS – ZŠZ se je odzval na predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Veseli nas, da omenjeni zakon vključuje ukrepe tudi za športne organizacije, ki so vsled situacije odpovedale svoje aktivnosti in dogodke ter tako utrpele finančne posledice, ki ogrožajo tudi njihovo prihodnje delovanje.
 
Pričakujemo pa, da bodo predstavljenim ukrepom “megazakona” sledili ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, ker se bodo posledice epidemije v športu občutile kot v gospodarstvu.
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo predvideva ukrepa povračila nadomestila plače in oprostitev plačevanje prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah, zasebne športne delavce in poklicne športnike, saj so v tekstu zakona izenačeni z ostalimi. Zakon, ki bo predvidoma sprejet v sredo, 1. aprila najdete na povezavi.
V veljavi je tudi Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Za kreditojemalca po tem zakonu šteje tudi društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
O ukrepih in uporabi v praksi vas bomo sproti obveščali.
 
Letni program športa 2020
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo spremembo Javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020, ki rok za oddajo vlog na javni razpis podaljšuje do 15. 5. 2020.
 
Olimpijske igre v Tokiu se bodo začele 23. julija 2021
Olimpijske igre Tokio 2020, ki so obdržale svoje uradno ime, bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto. Kot poročajo japonski mediji, so termin že uskladili Mednarodni olimpijski komite, organizatorji ter mestne in državne oblasti v japonski prestolnici. Več >>>
 
30. marec 2020

Pobuda OKS za pomoč športu
Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez podpiramo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije.
 
Mini olimpijada 2020 – podaljšan rok za prijavo na razpis
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez skladno s trenutnimi razmerami v Sloveniji in širše podaljšuje rok za prijavo na razpis projekta Mini olimpijada 2020.
 
Projekt ”Training the Female Sport for all Leaders tomorrow”
Vabimo vas k sodelovanju v projektu »Training the Female Sport for all Leaders of Tomorrow«, ki ponuja priložnost mladim ženskam (19-30 let), da kot mentoriranke v sodelovanju s strokovnjaki iz EU in Afrike, pridobijo znanje, spretnosti in izkušnje za uspešno delo na vodstvenih položajih v športnih organizacijah, predvsem na področju športa za vse, športne rekreacije.
 
Olimpijskih iger v Tokiu letos ne bo
Japonski premier Shinzo Abe je predlagal prestavitev poletnih olimpijskih iger v Tokiu za eno leto. Predlog je danes v telefonskem pogovoru predstavil predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasu Bachu, ki ga je po besedah Abeja sprejel. Mok je že uradno potrdil, da so OI prestavljene.
 
25. marec 2020

Letni program športa 2020
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo spremembo Javnega razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020, ki bo rok za oddajo vlog na javni razpis podaljšalo do 15. 5. 2020. Prosimo, da spremljate objave na spletni strani ministrstva, kjer bo obvestilo o spremembi objavljeno še ta teden, takoj po objavi v Uradnem listu RS.
 
Fundacija za šport: Javni razpis Fundacije za šport 2020
Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa in sprejetih ukrepov je tudi Fundacija za šport prilagodila svoje delovanje. Zato bodo sprejete odločitve glede Javnih razpisov Fundacije za šport za leto 2020 objavljene nekoliko kasneje kot običajno, vendar se na fundaciji kljub vsemu trudijo čimprej zagotoviti sredstva športnim organizacijam. Podrobnejše informacije sledijo v kratkem, predvidoma do konca tega tedna.
 
Poziv izvajalcem projekta Nacionalnih panožnih športnih šol
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vsem izvajalcem projekta Nacionalnih panožnih športnih šol posredovalo obvestilo, da je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Zato so pozvali, da vse strokovne delavce, ki so zaposleni na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju plač, sklenjene z MIZŠ, v skladu z 138. členom Zakona o delovnih razmerjih, napotite na začasno čakanje na delo od doma. Strokovni delavec ima v tem primeru pravico do nadomestila plače v višini 80% od osnove. Dopis najdete na tej povezavi.
 
Posredovanje podatkov o delovanju športnih organizacij v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
Na OKS – ZŠZ se aktivno vključujemo v pripravo ukrepov za lajšanje posledic epidemije koronavirusa (SARS-CoV 2) za športne organizacije. V luči priprave ukrepov odločevalce vseskozi pozivamo, da so le ti usmerjeni tudi v športne organizacije, ki ste vsled situacije odpovedale svoje aktivnosti in dogodke ter tako utrpele hude finančne posledice, ki ogrožajo tudi prihodnje delovanje na področju športa.
 
Za ustrezno komunikacijo podprto z dejstvi pa na OKS – ZŠZ potrebujemo tudi informacije z vaše in strani vaših društev! Zato vas prosimo, da na spodnji povezavi v najkrajšem možnem času odgovorite na vprašanja, ki nam bodo v pomoč pri argumentiranju naših zahtev. Prav tako vas prosimo, da povezavo posredujete vašim društvom ter jih spodbudite, da izpolnijo anketo. V kolikor ste na vprašanja že odgovori se vam iskreno zahvaljujemo! Do sedaj je anketo izpolnilo že preko 400 športnih organizacij.
ANKETNI VPRAŠALNIK
 
Pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije za pomoč športu
Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez podpiramo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Športne organizacije dosledno upoštevamo ukrepe države za omejevanje širjenja SARS-CoV-2. V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam, smo na OKS – ZŠZ pripravili predloge ukrepov, ki so nujni za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni.
 
25. marec 2020

Športniki do brezplačnega javnega prevoza
 
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja brezplačen javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta. Mladi športniki bodo brezplačno vozovnico lahko uveljavljali za vožnjo z javnim prevozom na območju celotne Slovenije.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez si je že več let prizadeval za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika. Zato smo veseli uvedbe brezplačnega javnega prevoza za registrirane športnike s statusom dijaka ali študenta, ki ga uvaja novela Zakona o prevozih v cestnem prometu.

 

 Ker je vadba registriranih predvsem pa kategoriziranih športnikov na več lokacijah, določitev zgolj enega kraja vadbe pa bi lahko predstavljala tudi administrativno oviro je ministrstvo v sodelovanju z OKS – ZŠZ predvidelo, da bodo registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta lahko uveljavljali brezplačen javni prevoz za območje celotne Slovenije. Tako bo ukrep omogočil tudi prevoz športnikov na tekmovanja ali druga srečanja nacionalnih panožnih zvez.

Z namenom zmanjšanja administrativnih ovir mladih športnikov zakon predvideva povezovanje z evidenco ŠportSI360, ki jo na podlagi Zakona o športu vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Omenjena evidenca se tako ponovno izkazuje kot pomemben korak k boljšemu delovanj podpornih stebrov v športu.

Registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta bodo omenjeni ukrep brezplačne vožnje lahko začeli koristiti s 1. februarjem 2020.

 

Razpis – Fundacije Miroslava Cerarja za dodelitev pomoči – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij

Fundacijo Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija za športnike) je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij.

Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3.12.2015 sprejela Pravilnik Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom (v nadaljevanju Pravilnik Fundacije za športnike).

Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2020. Skupni obseg razpisanih sredstev razpisa za leto 2020 je 60.000,00 EUR.

Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo:
− Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.
− Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let.

Rok za oddajo vlog je v torek, 24.12.2019.

Razpis in obrazci.


Razpis usposabljanja za naziv Športna rekreacija ‑ 1. stopnja usposobljenosti

Vas zanima delo v športu? Želite voditi programe športno-rekreativne vadbe? Prijavite se na program usposabljanja in si pridobite kompetence za delo v športu. Udeležba je brezplačna.

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s pomočjo evropskih sredstev razpisuje program usposabljanja, ki vam zagotavlja pravico do dela v športu na področju športne rekreacije. Prijavite se in si zagotovite brezplačno udeležbo ter
diplomo “strokovni delavec – športna rekreacija 1”.
Program usposabljanja je brezplačen, saj se izvedba sofinancira s sredstvi Evropskega socialnega sklada in je namenjen zaposlenim (na kateremkoli področju, ne nujno na področju športa).

Prijavite se na spletni strani: http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi

Število mest je omejeno! Rok za prijavo je petek, 22. februar 2019.

Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen. Hkrati zakon opredeljuje organizacije, ki jih je država pooblastila kot nosilce programov usposabljanja. Edino ti programi, ki jih na predlog Komisije za akreditacijo potrdi resorni minister, zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in diplomo, s katero ima posameznik pravico do dela na področju športa. Vsak posameznik, ki je ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Zakon o športu javno pooblastilo za programe usposabljanja na področju športa starejših in športne rekreacije (kamor sodijo vse športne panoge, ki pri OKS-ZŠZ nimajo registriranega tekmovalnega sistema) daje Olimpijskemu komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez. OKS-ZŠZ je skladno z zakonom in na podlagi določil Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu oblikoval enovit program, ki je pričel veljati v začetku letošnjega leta. Prva izvedba programa usposabljanja za
pridobitev naziva “strokovni delavec – športna rekreacija 1”, poteka v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev, in sicer od marca do maja letos.


DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

Pozivamo vas, da vsa društva (in zveze društev), ki vam je bil priznan status društva v javnem interesu na področju športa najkasneje do 31. 3. 2019 ministrstvu posredujete izpolnjene obrazce, ki jih najdete v priponki:
Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah,
Poročili o delu za leti 2017 in 2018,
Program dela za leto 2019 in 2020.

Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.

Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile, bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si

Prosimo vas, da svoje obveznosti  izpolnite odgovorno, pravilno in pravočasno, da ne bo prišlo do odvzema statusa.

Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije v javnem interesu na področju športa lahko najdete na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/

Izjava_ZNOrg_zadnje
DJI_program_21122018
DJI_porocilo_21122018


Dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkih okolij

Uprava Fundacije za športnike je potrdila razpis za dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2019.

Skladno s Pravilnikom Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2019. Skupni obseg razpisanih sredstev je 60.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani.

Rok za oddajo vlog je petek, 14. december 2018.

Za več informacij in za pomoč pri prijavi na razpis smo vam na voljo.


Spoštovani, 

osrednja tema 13. Kongresa športa za vse, ki se bo odvijal 30. 11. in 1.12. 2018 v Ljubljani, bo športna rekreacija invalidov.

Poleg medicinskega, kineziološkega in socialno psihološkega vidika bomo v program vključili tudi primere dobrih praks, katerih osrednja tema je vključevanje invalidov v športno rekreativno vadbo. S tem namenom smo pripravili kratko anketo o izvajanju programov športne rekreacije za invalidne osebe v športno rekreativnih društvih. Prijazno vas vabimo k izpolnitvi.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo in vam želimo uspešno delo v športu tudi v bodoče.

Anketo lahko izpolnite tukaj

Organizacijski odbor 13. Kongresa športa za vse


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v mesecu septembru objavil javni natečaj z nazivom Olimpijska bakla.

Na prošnjo nekaterih vrtcev in šol, je rok za oddajo izdelkov podaljšan do 15. decembra 2017.

Razpis – Olimpijska bakla
Natečaj Olimpijska bakla – prijavni obrazec
Olimpijska bakla – pravila in navodila


Vpišite podatke v Koledar rekreacije 2018

Želite povečati prepoznavnost svojega dogodka? Potem izkoristite brezplačen vpis podatkov v

KOLEDAR REKREACIJE 2018

Koledar rekreacije vsako leto zajame več kot sedemtisočtristo športnorekreativnih, turističnorekreativnih in gibalnorekreativnih dogodkov, ki so namenjeni rekreativcem različnih sposobnosti.

Vanj lahko vpišete katero koli prireditev ali aktivnost (tekmovalno, netekmovalno, promocijsko, turistično, gibalno, terapevtsko, preizkusno…), na katero želite povabiti večjo ali manjšo množico ljudi.

Na primer: planinski izlet v gore ali sredogorje, turističen pohod, test hoje na 2 km, tekaški maraton ali polmaraton, cestni ali izvencestni tek, gorski tek, kros ali trail, Cooperjev tekaški ali plavalni preizkus, plavalni maraton, gorskokolesarski ali cestni turistični kolesarski izlet ali maraton, kronometer ali rekreativna kolesarska dirka, triatlon ali duatlon, smučarski tekaški maraton, alpska smučarska tekma, jamarski izlet, malonogometni, odbojkarski ali košarkarski turnir, plesni, smučarski ali drug tečaj, oziroma katero izmed drugih aktivnosti, ki je namenjena začetnikom ali že prepričanim rekreativcem …

To je le nekaj primerov, omejitev pa praktično ni.

Podatke o dogodkih vpišite v [novice/cms.php?module=502]informacijski sistem REKREACIJA.SI (prej si enostavno in brezplačno [novice/nov_uporabnik]uredite dostop) ali po e-pošti sporočite vsaj osnovne podatke: naziv, datum, panoga, kraj, organizator, kontaktni podatki (telefon, spletna stran, e-pošta …), po možnosti pa tudi kratek opis.

Na podlagi sklenjenih dogovorov z mediji in partnerskega sodelovanja z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez zagotavljamo brezplačno možnost medijske pozornosti, ki nudi dostop do informacij vsakemu Slovencu. Z vpisom podatkov v sistem bodo podatki objavljeni na tudi na www.infosport.siwww.rtvslo.si/rekreacija in www.aktivni.siwww.gremonapot.si, mobilnem Infosportu (androidiOS), s pomočjo Slovenske tiskovne agencije pa podatke dajemo brezplačno na voljo tudi vsem ostalim medijem (radio, tv, splet, časopisi, revije, mobilne objave …).

Tradicionalno bomo dogodke izbranih športnih panog v začetku januarja objavili tudi v prilogi Dela in Slovenskih novic – POLET.

Organizatorjem, ki boste podatke vpisali neposredno v aplikacijo, ponujamo še možnost objave reklamne pasice na portalu www.rekreacija.si. Med vsemi vpisanimi bomo 21. decembra izžrebali po pet dogodkov na letni čas in jim brezplačno odstopili reklamni prostor (reklamne pasice zagotovi organizator, z njim pa sklenemo poseben dogovor).

Podatke vpišite do PETKA, 15. DECEMBRA 2017, preko [novice/cms.php]spletne aplikacije.


Po zasedanju skupščine OKS ZŠZ, ki bo 16. decembra 2017, v Zrečah bodo najzaslužnejši prejeli visoka priznanja OKS, med njimi bo podeljeno tudi priznanje za prostovoljno delo v športu.

Priznanja za prostovoljno delo v športu Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez podeljuje tistim posameznikom, organizacijam in projektom, ki so se v minulem letu najbolj izkazali na področju prostovoljnega dela, organiziranja prostovoljnega dela in izvajanja prostovoljnega dela v športnem okolju. Omenjeno priznanje podeljuje Olimpijski komite Slovenije zaradi še večje promocije organiziranega prostovoljnega dela in predvsem promocije tistega prostovoljnega dela, ki praviloma zaradi svoje specifičnosti ali anonimnosti ne more prodreti v javnosti. S priznanjem želimo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo v vsaki organizaciji in izraziti pohvalo in priznanje ter spoštovanje vrednosti dela prostovoljcev v športnih okoljih. Predlagatelj za priznanje je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija.

Komisija za priznanja OKS-ZŠZ bo obravnavala vse predloge, ki bodo naslovljeni po e pošti na naslov bojan.jurovic@olympic.si do vključno 25. novembra 2017.

Naj vam bo pri razmisleku v pomoč Izvleček Pravilnika OKS o priznanjih, potrebno je izpolniti tudi pripeti obrazec.

Izvleček Pravilnika o priznanjih-2017
OBRAZEC razpisa prostovoljstvo 2017


Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ki jo je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, je objavila javni razpis za izbor mladih športnikov in dodelitev finančne podpore.

Vse informacije so v priloženem razpisu.

Obrazec za prijavo na razpis Fundacije za športnike
Razpis Fundacije za športnike – 9.11.2017
Pravilnik o razdeljevanju sredstev Fundacije_3.12.2015


Obvestilo Fundacije za šport o razpisu.

Obvestilo_FS_OKS


Posebna ponudba partnerja Grand hotel Bernardin, z možnostjo priprav športnikov.


HB_OKS_mailing okt 2017