Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Vlada 7. januarja 2020 je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci.

Treningi so tako omogočeni:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), 
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Upoštevati pa je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Določeno je, da odlok prične veljati 9. januarja, z dnem njegove uveljavitve pa preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti.

Odlok velja do vključno 15. januarja 2021.

Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških naprav. Z novim odlokom je prepovedano obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Izjema so prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje, ter prevozi za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in druge organizatorje tekmovanj in treningov za tekme, ki so dovoljene na podlagi drugih odlokov.

Prav tako se v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 črta izjema za športnike, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

8. januar 2021


 

Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez želimo s projektom Podari del dohodnine športu pomagati slovenskemu športu do dodatnih sredstev za delovanje, ki jih v tem obdobju še kako potrebuje. 

Na pobudo OKS – ZŠZ je PKP7, ki je bil sprejet 29. 12. 2020, prinesel spremembe tudi na področju namenitve dela dohodnine za donacije:

 • Dviguje se % in sicer je mogoče donirati do 1 % odmerjene dohodnine; zavezancem, ki so zahtevo na FURS oddali do 31. 12. 2020, se odstotki namenitve samodejno podvojijo;
 • Podaljšuje se rok za predložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za leto 2020, zahteve bo mogoče oddati do 31.5.2021;
 • Upravičenci do donacij za leto 2020 so tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Za pridobitev statusa je potrebno oddati vlogo, kot je opisano na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod Pridobitev_statusa. Dopolnjen seznam upravičencev bo izdan najpozneje do 15.5.2021.

Prosimo, da o pobudi obvestite svoje člane in simpatizerje, saj je to enostaven način, da še dodatno podprejo svoje športno društvo ali zvezo.

6. januar 2021


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svoji spletni strani objavilo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, vezanih na Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

4. januar 2021


Vlada je na 156. dopisni seji sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Z njim se zaradi razglašene epidemije zameji izvajanje športnih programov opredeljenih v Zakonu o športu. Prav tako so sprejeli dodatne izjeme za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR, ki se nanašajo tudi na šport.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov začne veljati 4. januarja 2021 in velja sedem dni.

Prepove se vsa športna rekreacija in proces športne vadbe – trening.

Izjeme so vrhunski in perspektivni športniki, registrirani športniki v mlajših starostnih kategorijah in poklicnim športnikom.

Treningi se torej dovolijo samo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • perspektivnim športnikom, 
 • registriranim športnikom v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti), ki so člani državnih reprezentanc in 
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

Odlok tudi določa, da se treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) dovoljeni le če se izvajajo v obliki t.i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupin.

Dovoljena je tudi športno-gibalna dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, ki jo udeleženci izvajajo samostojno ali če jo vodi strokovni delavec v športu. Pri nekaterih športnih vadbah je strokovni delavec v športu potreben zaradi zagotavljanja varnosti vadbe.

Če se športno rekreativna dejavnost izvaja v zaprtih prostorih, je potrebno zagotoviti najmanj 50 kvadratnih metrov prostora ter najmanj 5 metrov razdalje med vadečimi. V vadbenem prostoru, ki je manjši od 50 kvadratnih metrov lahko vadi največ ena oseba.

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet vaterpolo in futsal-mali nogomet), se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (npr. 1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga). To pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in drugih mednarodnih ligah.

Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolski športni objekti.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov začne veljati 4. januarja 2021 in velja sedem dni.

Vlada je obenem sprejela dodatne izjeme za vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, in sicer športniku v individualnih in kolektivnih športih, ki so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje športne dejavnosti, in športnemu sodniku, športnemu delegatu in članu spremljevalnega osebja športnika za namen izvedbe tekmovanj in vadbe, če na meji opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 velja od 2. januarja 2021 dalje.

31. december 2020


Epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19) je postavila izziv celotni družbi. V teh težkih časih, ko je naš vsakdan omejen na vsakem koraku, je poškodovan tudi slovenski šport. Prizadete so množice, ki se ne morejo rekreativno ukvarjati s športom, težko je vrhunskim športnikom, ki ne morejo načrtovati svojih priprav na redka tekmovanja, doma in v tujini. Športne organizacije s svojo dejavnostjo ustvarjajo pogoje za razvoj mladih športnih talentov. ki stopajo po stopinjah svojih idolov. Športni delavci s športno vadbo mlade učijo pomembnih vrednot, potrebnih za življenje.

Ranjenemu športu želimo in hočemo stati ob strani. Ukrepati moramo takoj in zdaj. Predlagam, da mu pomagamo že danes. V dneh iztekajočega se leta, v dneh, ki jih uokvirjajo darovanja vseh vrst, na pozabimo na šport. Zakonodaja v Sloveniji omogoča, da do 0,5 odstotka odmerjene dohodnine, posredujemo v različne namene. Tudi športu. Postanimo njegovi podporniki. Takšna donacija za nas ne predstavlja nobenega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo sicer plačamo državi.

Prav zato je OKS – ZŠZ pripravil posebno spletno mesto www.olympic.si/podarim, kjer lahko izbirate med športnimi društvi v javnem interesu in jim enostavno namenite del dohodnine.

Zlo bo premagano, jutri bo posijal nov dan. Slovenski športniki in športnice nas bodo s svojimi uspehi zopet razveseljevali.

Povezavo do grafik, ki jo lahko uporabite za obveščanje o kampanji OKS – ZŠZ najdete na tej povezavi.

15. december 2020


Vlada je na dopisni seji, dne 5. 12. 2020 izdala več odlokov z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vnovična izdaja posameznih odlokov sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je tako na dopisni seji izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Z njim se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Ne glede na zgornje določilo se dovoli športna dejavnost:

– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,

– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Dovoljena je tudi športna rekreativna dejavnost, če so udeleženci posamezniki ali člani istega gospodinjstva

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (6. 12. 2020).

5. december 2020


Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez smo v pravni službi pripravili kratko interpretacijo Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6) namenjeno športnim organizacijam. Zakon je bil sprejet v Državnem zboru RS dne, 25. 11. 2020, objavljen v Uradnem listu št. 152/20 z dne 27. 11. 2020 in stopil v veljavo 28. 11. 2020.

Dokument z interpretacijo najdete na tej povezavi.

Za vsa dodatna vprašanja in predloge smo vam na voljo.

3. december 2020


Na Ministrstvu za izobraževanja, znanost in šport so na podlagi mnogih vprašanj športnih organizacija pripravili dodatno obrazložitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Interpretacija procesa športne vadbe športnikom, ki se udeležujejo dovoljenih tekmovanj
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) s 3. odstavkom 3. člena dovoljuje proces športne vadbe športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.


Odlok je potrebno razumeti tako, da se tekmovanj, ki jih dovoljuje 2. alineja 1. odstavka 3. člena in 2. odstavek 3. člena, lahko udeležujejo le športniki, ki so registrirani v starostni kategoriji “člani” skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. Športnikom, ki so registrirani v mlajših starostnih kategorijah Odlok ne dovoljuje udeležbe na športnih tekmovanjih iz 2. alineja 1. odstavka 3. člena in 2. odstavka 3. člena Odloka.

Interpretacija procesa športne vadbe
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) dovoljuje izvajanje celovitega procesa športne vadbe športnikom iz 2. odstavka 2. člena Odloka in 3. odstavka 3. člena odloka ne glede na športno panogo, v kateri ima dodeljen naziv in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Prav tako Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) v 5. odstavku 3. člena določa, da za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj (ki jih Odlok dovoljuje) mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Prosimo, če lahko pravočasno posredujete predpisani podatek o odgovorni osebi tekmovanj na  elektronski pošti na naslov gp.mizs@gov.si.

V kolikor imate dodatna vprašanja smo vam seveda na voljo na info@olympic.si.

30. november 2020


Vlada se je v četrtek, 26. 11. 2020 na redni seji seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se podaljšajo ukrepi začasnih omejitev izvajanja športnih dejavnosti.

Tako se za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev v Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Še naprej je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali
 • športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

Športna rekreativna dejavnost dovoljena, če jo izvaja posameznik individualno oz. če se izvaja v skupini v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani.

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:

 • izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet ter
 • izvajanje  velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno:

 • izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.
 
Za izvajanje  treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
  
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.
 
Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.
 
Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Obenem vas obveščamo, da je s 24. oktobrom 2020 pričela veljati nova ureditev karanten na domu skladno z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Več informacij najdete na tej povezavi.

26. november 2020


Poslanci državnega zbora so v petek, 20. novembra 2020 sprejeli Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah.

Sprejeta konvencija določa načela in predvideva ukrepe, ki predstavljajo podlago za vzpostavljene dobre prakse za učinkovito zmanjšanje varnostnih tveganj na nogometnih in drugih športnih prireditvah.

Poleg sankcij je poudarjen predvsem preventivni vidik zagotavljanja varnosti. Evropske izkušnje kažejo, da lahko varnostni in drugi ukrepi vplivajo na obnašanje množice na splošno in posebej na verjetnost večjih incidentov nasilja in neprimernega obnašanja na stadionih in v dvoranah.

Sprejete določbe morajo uporabljati pri organizaciji vseh domačih in mednarodnih poklicnih nogometnih tekmah, vsaka država pogodbenica pa sama določi, ali bo določbe uporabljala tudi za nogometne tekme nižje ravni in druge športne prireditve, kjer prihaja do večjih tveganj.

Konvencija je bila sklenjena v Saint-Denisu 3. julija 2016, v angleškem in francoskem jeziku, veljati pa je začela 1. novembra 2017. Republika Slovenija je konvencijo podpisala 16. januarja 2018. Do dne 30. 9. 2020 je konvencijo ratificiralo 16 držav, nadaljnjih 17 držav pa jo je podpisalo, a še ne ratificiralo.

Na podlagi ratifikacije te konvencije se ne predvideva izdaja novih ali sprememba obstoječih
predpisov. Policija v konvenciji navedene oblike varovanja že izvaja skladno z letnim programom dela.

24. november 2020


Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij z dnem, 23. november 2020 objavljamo

Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendije mladim športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2021

Skladno s Pravilnikom o izvajanju Botrstva v športu, se na razpis lahko prijavijo kandidati, stari med 14 in 23 let. Skupni obseg razpisanih sredstev tega razpisa za leto 2020 je 60.000 EUR.

Razpis in razpisno dokumentacijo najdete na www.olympic.si/novica/1390.

Rok za prijavo je ponedeljek, 21. december 2020.

Prosimo, da o razpisu obvestite svoje članice in športnike.

Vsa dodatna vprašanja lahko pošljite na sport@boter.si.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez prek Fundacije za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje s programom Botrstvo v Sloveniji sta se odločila združiti moči na področju pomoči mladim nadarjenim športnikom in začela projekt Botrstvo v športu.

Namen projekta je zagotavljanje pomoči mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. Glavni cilj projekta Botrstvo v športu je postati stabilen dodaten steber pomoči nadarjenim mladim športnikom, ki jim stalno ali občasno zmanjka sredstev za njihovo športno udejstvovanje.

23. november 2020


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je  na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj objavilo razpis, na podlagi katerega lahko organi in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posamezniki predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Besedilo razpisa in prijavni obrazec najdete na povezavi.

Pisne predloge za priznanje se lahko na ministrstvo oddajo najkasneje do petka, 18. decembra 2020.

16. november 2020


Vlada je v četrtek, 13. 11. 2020 sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pripravili obrazložitev sprememb:

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali
 • športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

Do spremembe je prišlo le pri tolmačenju 3. odstavka 2. člena Odloka v navezavi z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 163/2020). Omenjeni odlok začasno prepoveduje vsakršno zbiranje ljudi razen kadar gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

3. odstavek 2. člena Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti je potrebno sedaj razumeti tako, da je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če jo izvaja posameznik individualno oz. če se izvaja v skupini v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani.”


Na OKS – ZŠZ dodajamo, da skladno odlokom;

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:

 • izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet ter
 • izvajanje  velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno:

 • izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.
 
Za izvajanje  treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
  
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.
 
Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.
 
Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

13. november 2020


Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez aktivno spremljamo pripravo podpornih ukrepov za šport v okviru paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (PKP6) in žal ugotavljamo, da kljub našim večkratnim prizadevanjem in pozivom ne kaže na to, da bodo ukrepi vključeni.

Zato predlagamo, da športne organizacije ponovno skupaj javno pozovemo predsednika vlade g. Janeza Janšo, da se pri pripravi ukrepov ne pozabi na šport.

S klikom na spodnjem gumbu najdete predlog dopisa s konkretnimi predlogi, ki bi ga naslovili na predsednika vlade in medije. K »so-podpisu« vabimo tudi vašo organizacijo. Prosimo, da nam kot odgovor na prejeto sporočilo posredujete ime organizacije, podpisnika in funkcijo, v kolikor boste pristopili k so-podpisu.

Prenesi dopis

Prosimo, da nam odziv pošljete v najkrajšem možnem času, saj bi dopis predsedniku vlade odposlali danes (10. 11. 2020) do 17.30 ure.

Na spletni strani OKS – ZŠZ, preko katere obveščamo širšo javnost, bomo so-podpisnike dodajali sproti in vas bomo navedli ne glede na čas odziva.

Ker se ukrepi sprejemajo v izredno kratkih rokih, vas prosimo za razumevanje in odzivnost.


Hvala.

10. november 2020


Vlada Republike Slovenije je na 119. dopisni seji, dne 5. 11. 2020  odločila, da podaljša ukrepe in omejitve iz odlokov, tudi na področju športa.

Sprejeli so spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Z njo se pri izvajanju tekmovanj v kolektivnih športih v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja športne panoge širi še na vaterpolo in futsal-mali nogomet.

V individualnih športnih panogah pa odlok dodatno določa, da je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Proces športne vadbe je začasno dovoljen športnikom:

 • z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

Prav tako je športna gibalna dejavnost dovoljena, če so udeleženci:

 • člani istega gospodinjstva,
 • pri individualnih športih, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje,
 • pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje.

V kolektivnih športih je dovoljeno:

 • izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet ter
 • izvajanje  velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno:

 • V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje  treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo 1 osebe na 20 kvadratnih metrov.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.

Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

6. november 2020


Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez smo v pravni službi pripravili kratko interpretacijo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5) namenjeno športnim organizacijam. Zakon je bil sprejet v Državnem zboru RS dne, 15. 10. 2020, objavljen v Uradnem listu št. 152/20 z dne 23. 10. 2020 in stopil v veljavo 24. 10. 2020.

Dokument z interpretacijo najdete na tej povezavi.

Poudarjamo, da nekateri roki za uveljavljanje denarnih sredstev potečejo že ta vikend (torej jutri, v soboto, 31. 10. in pojutrišnjem, v nedeljo, 1. 11.).

30. oktober 2020


Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez g. Bogdan Gabrovec je na ministrico dr. Simono Kustec naslovil dopis s predlogom ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6) na področju športa.

Opozoril je na izpad organiziranega rekreativnega športa, kar je širši družbeni problem, saj je športna vadba pomembna naložba v naše zdravje, prav tako pa je tudi vrhunski šport postavljen pred velik izziv ustreznega razvoja in mednarodne konkurenčnost.

Zavzel se je za sprejetje ukrepov, ki bodo zagotovili sredstva za delovanje športnih organizacij ter v čim večji meri ohranili oziroma povrnili obstoječe vire prihodkov, kar bo pripomoglo k vsaj delni povrnitvi slovenskega športa v stanje pred epidemijo.

V dopisu so podrobno zapisani sledeči ukrepi:

 1. Za kategorizirane športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez,  je testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) brezplačno
 2. Ukrepi za sponzoriranje športa
 3. Oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaprtja športih objektov
 4. Subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev (maske, razkužila)
 5. (So)financiranje kadra za izvajanje preventivnih ukrepov širjenja koronavirusa

Dodatno je še izpostavil, da je pomembno, da so poleg predlaganih ukrepov za šport, do vseh ukrepov za povračilo izplačanega nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene ter finančno pomoč samozaposlenim upravičeni tudi delujočim v športnih organizacijah.

Besedilo dopisa najdete na tej povezavi.

28. oktober 2020


Na direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili napotilo za uporabo športnih objektov skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost (Uradni list št. 150/2020, z dne 21.10.2020).

Po pisanju MIZŠ je namen napotila pomagati lastnikom in upravnikom športnih objektov lažje razumeti Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost z vidika uporabe športnih objektov.

V priloženem napotilu so na sistematični način razločili, katere športni programi se lahko izvajajo v športnih objektih, kdo se lahko športnih programov udeležuje in v katerih objektih se lahko športni programi izvajajo.

Besedilo dopisa najdete na tej povezavi.

23. oktober 2020


Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez g. Bogdan Gabrovec je na županje in župane naslovil pismo s pozivom, da se skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti omogoči, da se za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe oziroma rekreacije, ki so dovoljeni s tem odlokom lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi v vaši občini.

Kot eno izmed možnih rešitev je predlagal, da namesto zapiranja športnih objektov zagotovijo poostren nadzor nad izvajanjem omenjenih športnih dejavnosti v luči spoštovanja navodil in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 (COVID-19).

Obenem jih je pozval, da svoje občane spodbujajo k športni aktivnosti ob striktnem upoštevanju vseh navodil in priporočil zdravstvene stroke in ravnajo samozaščitno in odgovorno. Poudaril je, da je športna aktivnost  pomembna naložba v naše zdravje, še posebej v prihajajočih hladnih in krajših dneh.

Dopis najdete na tej povezavi.

22. oktober 2020


Ker se na nas obrača več športnih društev in zvez z vprašanjem, če lahko organizirajo skupščine ali izvršne odbore društev vam sporočamo, da od 19. 10. 2020 velja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki na območju celotne Slovenije PREPOVEDUJE zbiranje več kot 6 ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

Prav tako je PREPOVEDANO prehajanje med statističnimi regijami.

V kolikor ni izvedljivo, da organe društev ali zvez lahko izvedete pod zgornjimi pogoji vas pozivamo, da le te skličete virtualno ali pa sklice skupščin odložite na kasnejši čas.

22. oktober 2020


Vlada RS je v torek, 20. 10. 2020 na dopisni seji sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odloka stopita v veljavo dan po objavi v Uradnem listu, torej 21. 10. 2020.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj ter ponujanja storitev fitnes centrov.

Proces športne vadbe je začasno dovoljen športnikom:

 • z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

Prav tako je športna gibalna dejavnost dovoljena, če so udeleženci:

 • člani istega gospodinjstva,
 • pri individualnih športih, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje,
 • pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje.

V kolektivnih športih je dovoljeno:

 • izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet ter
 • izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno:

 • V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje  treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo 1 osebe na 20 kvadratnih metrov.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.

Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

21. oktober 2020


Pismo predsednika OKS-ZŠZ Bogdana Gabrovca športnikom in delavcem v športu:

Spoštovane športnice in športniki,

Spoštovani športni delavci,

Cenjeni ljubitelji športa,

V teh težkih časih, ko si moramo skoraj čisto na novo urediti svoja bivanja in naše navade prilagoditi ukrepom, ki jih je sprejela vlada, tudi šport ni ostal nepoškodovan. Epidemija močno vpliva na organizirano ukvarjanje s športom.

Do nadaljnjega se nadaljujejo ligaška tekmovanja najvišje ravni v državi in mednarodna tekmovanja, tekmovalni naboj ostaja prisoten, profesionalni športniki lahko opravljajo svoje delo. In prav je tako, saj izkušnje govorijo, da je bilo na športnih prizoriščih doslej minimalno okužb s koronavirusom. V nekoliko prilagojeni obliki je mogoč tudi rekreativni šport. Športna vadba je dokazano izredno pomemben element krepitve telesnega in duševnega zdravja, krepi imunski sistem in je tako ključen dejavnik v uspešnem boju proti virusnim obolenjem.

Kot seveda razumemo in spoštujemo namen začasnih ukrepov, je v najnovejših razmerah bilo nujno potrebno zamejiti tudi ukvarjanje s športom na neko sorazmerno obvladljivo mero, ki jo je zaradi pestrosti dejavnosti težko določiti. Vlada Republike Slovenije je odločila, da v trenutni situaciji omogoči dejavnost tistemu delu organiziranega športa, ki ga je najtežje prilagoditi oziroma ga lahko edino prekineš. To so programi vrhunskega, perspektivnega in profesionalnega športa, ki zaradi svojih značilnosti in vpetosti v mednarodna tekmovanja najtežje prenesejo spremembe oziroma prekinitve izvajanja. V prilagojeni obliki je dovoljen rekreativni šport in storitvena dejavnost ponudnikov športne vadbe, ki  jim dejavnost predstavlja osnovo za preživetje z gospodarskega vidika. Za vse pa seveda velja velika mera samo-odgovornosti, ki jo nosijo vsi vključeni, narediti vse in še več pri preprečevanju širjenja okužb!

Za ves preostali del organiziranega športa je trenutno, in srčno upamo, da ne predolgo obdobje, ko bo potrebno dejavnosti prilagoditi na način, da jo bomo lahko varno izvajali čim dlje časa, z omejitvami glede druženja.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez se bomo še naprej trudili, promovirali in opozarjali na izjemen pomen ustrezne telesne aktivnost za vsakogar izmed nas tudi v času omejitev. Pozivamo vas, da to na različne, tudi inovativne načine, opravljamo skupaj. Pomembno je namreč sporočilo, da je strokovno vodena vadba najbolj primerna za dosego želenih učinkov. In to izvajate prav vi v športnih društvih. Ob tem bomo nadaljevali z našimi prizadevanji, da politični odločevalci šport prepoznajo kot izjemno pomembno družbeno področje, ki ima realne in dokazane pozitivne učinke na družbo – tudi gospodarstvo in zaposlitve. Zato morajo v pripravi različnih ukrepov države šport ustrezno upoštevati in mu nameniti ustrezno podporo, kar se do sedaj še ni zgodilo. Šport potrebuje s strani države konkretno podporo, ki ne sme biti samo deklarativne narave in je izjemno prisotna ob stalnih izjemnih uspehih slovenskih športnikov. Potem pa se hitro poleže. Na žalost.

Drage športnice in športniki, ljubitelji športa,

Kot smo že večkrat pokazali, skupaj smo močnejši. Storimo kar je v naši moči, da se bo zdravstvena slika v državi obrnila na bolje. Striktno upoštevajmo vsa navodila in priporočila zdravstvene stroke in ravnajmo samozaščitno in odgovorno. Da se bomo čimprej in v kar največjem številu vrnili v šport. K športnim dejavnostim, ki jih ljubijo mnogi in brez katerih je težko.

Ostanite zdravi!

21. oktober 2020


V nadaljevanju vam posredujemo obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

1. Razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij za leto 2021

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja razpis:

 Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce OBVEZNO IZPOLNIJO preko spletne strani fundacije. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, MORAJO kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16.11.2020. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure osebno oddana v prostorih fundacije. (v vrednosti 7.125.000 eur),

2. Spremenjen protokol sledenja stikom okuženih z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom je epidemiološka služba NIJZ s 17. oktobrom 2020 prilagodila protokol sledenja stikom oseb s potrjeno okužbo. Skladno s spremenjenim protokolom epidemiološka služba ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene za ekipe, kot ste bili nekateri soočeni do sedaj. Več >>

Ostanite zdravi!

19. oktober 2020


V nadaljevanju vam posredujemo pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Pojasnila najdete na tej povezavi. (docpdf)

Ostanite zdravi!

16. oktober 2020


Vlada je na svoji 36. redni seji v sredo, 14. oktobra 2020 sprejela več ukrepov za zajezitev širjenja bolezni COVID-19

Sprejeti odloki danes objavljeni v Uradnem listu:

Ker je prihajalo do nasprotujočih se interpretacij ukrepov na področju športa, smo se nemudoma obrnili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in jih zaprosili za podrobno obrazložitev, ki pa je do tega trenutka še nismo prejeli. Ob prejemu vam jo nemudoma posredujemo.

Hvala za razumevanje.

Ostanite zdravi!

15. oktober 2020


Spoštovani člani olimpijske družine,

15. oktober je naš dan!

Na ta dan 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije. Tega dne je bila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podpisana Slovenska olimpijska listina. Poleg Leona Štuklja in Miroslava Cerarja so podpisu prisostvovali delegati devetindvajsetih strokovnih zvez olimpijskih panog in petih strokovnih zvez panog, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite.

Pred ustanovitvijo krovne športne organizacije kot jo poznamo danes sta v Sloveniji delovala Olimpijski komite Slovenije (ustanovljen 15.10.1991) in Športna zveza Slovenije, katere naloge so bile usmerjene v razvoj športa in dejavnosti povezane s športom. Zaradi boljše organiziranosti, možnosti boljšega trženja, enotnega predstavljanja ter nastopanja doma in v svetu ter racionalizacije delovanja sta se v skladu z odločitvijo članic Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije leta 1994 obe organizaciji združili v Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Žal zaradi čudnih časov, ki jih živimo, v letošnjem oktobru ne bomo praznovali rojstnega dne – Dneva OKS kot smo to storili vsakega oktobra v minulih 29 letih. Rojstni dan olimpijskega komiteja Slovenije smo namreč obeležili slavnostno in se zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim funkcionarjem oddolžili s priznanji OKS ZŠZ. A epidemija COVID-19, ki trka na vrata, bo premagana in takrat se bomo oddolžili vsem, ki si to zaslužijo.

Trenutna situacija širjenja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) je postavila izziv celotni družbi in ne zgolj športu. Če ravno smo lahko priča športnim dogodkom, ki nas navdajajo z optimizmom in kažejo dimenzije širokega vpliva, ki ga ima šport, še vedno zremo v prihodnost z mnogo omejitvami. Seveda se moramo vsi obnašati odgovorno, saj virus še ni poražen in spoštovati omejitve, ki so postavljene z namenom preprečevanja širjenja virusa.

Pri tem pa vseskozi poudarjamo, da je še posebej v teh časih pomembno in potrebno spodbujati k redni športni dejavnosti, ki je izvajana skladno s priporočili zdravstvene stroke. Zato vseskozi apeliramo na odločevalce in bomo še naprej, da ne omejujemo športnih aktivnosti in ne zapirajo športnih objektov, v katerih potekajo športni programi, ki imajo visoko pozitiven in dokazan zdravstveni učinek na posameznika. Poudarjamo, da je potrebno spodbujati k športni aktivnosti, saj je to pomembna naložba v naše zdravje obenem pa ima le ta tudi široke ekonomske učinke. Vseskozi si prizadevamo za podporo tekmovalnega športa in pa predvsem sprejemanje ukrepov, ki ne ovirajo le tega.

Dragi prijatelji športa,

Na nas je velika odgovornost, da kljub omejitvam skrbimo za ustrezen razvoj športa in širjenja olimpijskih vrednot. V zadnjih mesecih smo napravili ogromen napor, da smo v drugačnih okoliščinah ustvarjali in skrbeli za športno okolje in solidarnostno v krizi podpirali eden drugega. Ponovno smo pokazali, da smo skupaj močnejši. Hvala športnikom, športnim delavcem, športnim funkcionarjem, sponzorjem in vsem podpornikom športa.

Ostanite zdravi!

15. oktober 2020


Pismo predsednika OKS-ZŠZ predsedniku vlade Republike Slovenije
Predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec je predsedniku vlade g. Janezu Janši poslal pismo v katerem ga poziva, da je ”še posebej v teh časih pomembno in potrebno spodbujati k redni športni dejavnosti, ki je izvajana skladno s priporočili zdravstvene stroke.”

Odloka o začasni splošni omejitvi
S strani v. d. generalne direktorice direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Mojce Doupone smo prejeli dopis z interpretacijo Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi.

Razpis usposabljanja: Strokovni delavec 1, športna rekreacija
Program, z uspešno zaključenim usposabljanjem, posamezniku omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.

Virtualni olimpijski festival
Kljub temu, da nam v tem letu dogodka ni bilo usojeno izpeljati v fizični obliki (vsi se lahko preizkusite v virtualni različici, na krovni športni organizaciji ostajamo zvesti športu ter gibanju nasploh. Ravno zato pozivamo vse VAS, da kljub težkim časom ne pozabite na dnevno aktivnost in gibanje, saj tudi s tem vplivate na svoje počutje in zdravstveno stanje.

14. oktober 2020


S strani v. d. generalne direktorice direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Mojce Doupone smo prejeli dopis z interpretacijo Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi.

Dopis najdete na tej povezavi.

12. oktober 2020


Vsled odzivov, ki smo jih dobili na naše obvestilo, glede prepovedi zbiranje več kot deset ljudi, vam pošiljamo izjave in objave na podlagi katerih smo oblikovali obvestilo.

V Uradnem listu je bil objavljen Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi na podlagi katerega je:

 • začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi;
 • Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ;
 • Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, je dovoljeno do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ.

Glede organizirane vadbe smo se sklicevali na izjavo notranjega ministra Aleša Hojsa (povzeto v objavah 24ur.com), ki je dejal, “da je za vsako zbiranje, ki je več kot 10 ljudi potrebno pridobiti pozitivno mnenje NIJZ” ter po dodatnem novinarskem vprašanju glede organizirane vadbe dodal, da “je situacija glede, recimo juda ali rekreacije enaka”, in pojasnil, da s tem odlokom ne urejajo zbiranja in dejavnosti v šolah, opredeljujejo pa popoldanske dejavnosti, ki jih ne organizirajo šole, denimo športne dejavnosti. Sledilo je ponovno vprašanje, glede organizirane vadbe in delovanja fitnes centrov, na kar je minister odgovoril, da so omejitve tudi tukaj in da “kjer se zbira več kot 10 ljudi in je organizirana neka rekreacija, potrebno imeti tudi tako pozitivno mnenje.” Izjavo ministra si lahko pogledate na tej povezavi (do 34:30).

Na OKS – ZŠZ smo se nemudoma obrnili na resorno ministrstvo za šport in jih pozvali k pisni obrazložitvi sprejetega odloka in sprejetje izjem na področju športa.

8. oktober 2020


Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi. Odlok stopi v veljavo 9. oktobra 2020.

Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.

Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, je dovoljeno do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ.

Organizirana športna vadba je po našem mnenju torej dovoljena za več kot deset oseb, če se za to pridobi pozitivno mnenje NIJZ.

NIJZ mora skladno s 3. odstavkom 3. člena odloka obravnavati vsako podano vlogo za izdajo pozitivnega mnenja za javni shod, javno prireditev ali drugo obliko zbiranja, za katero se zakon, ki ureja javna zbiranja, ne uporablja, in izdati pozitivno ali negativno mnenje.

Na shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

 Pri organiziranju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati:

8. oktober 2020


Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na svoji spletni strani objavil posodobljena priporočila za izvajanje športih aktivnosti:

Prav tako so posodobili Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času sproščanja ukrepov (COVID-19).

Še vedno pa so v uporabi:

Priporočila veljajo do preklica, spremljati je treba tudi vladne ukrepe glede na spreminjanje epidemiološkega stanja, o čemer vas bomo tudi sproti obveščali.

5. oktober 2020


Vlada je dne, 30. 9. 2020 na seji sprejela nov »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije«. Odlok je stopil v veljavo z objavo v Uradnem listu na isti dan.

Dodano je, da se enako kot države članice schengenskega območja obravnavajo tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan. Če bodo te države uvrščene na oranžni seznam, se jih ne bo štelo kot tretje države. To pomeni, da bodo lahko osebe iz teh držav uveljavljale izjemo, ki se jim dovoli vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

Še vedno velja, da osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Šteje se tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo, kar lahko izkaže z dokazilom.

Oseba, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene. Če je država na oranžnem seznam in ni članica EU oziroma članica schengenskega območja se odredi karantena za deset dni.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni.

Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje iz države na rdečem seznamu ali države na oranžnem seznamu, ki ni članica EU ali schengenskega območja, predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so bili opravljeni v skladu z odlokom pri navedenih institucijah v tretjih državah. Seznam je objavljen na spletni strani.

Aktualen seznam držav najdete na povezavi.

Za več informacij glede omejitev, navodil in priporočil za preprečitev širjenja SARS-CoV-2019 lahko pišete na andraz.kopac@olympic.si.

1. oktober 2020


Thomas Bach: Slovenija je športni velikan
Slovenijo je na začetku prejšnjega tedna obiskal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. 66-letni Nemec je navdušen nad slovenskimi športnimi uspehi. “Čeprav ste majhna država, ste prava športna velesila,” je povedal v intervjuju za TV SLO. Oglejte si celoten intervju s prvim možem olimpijskega gibanja.

Obeležili smo prvi dan slovenskega športa
Osrednja prireditev se je odvijala na Trgu republike, kjer je bil postavljen največji športni poligon s pestro paleto vadb in dejavnosti za vse starosti. Navzoče so pozdravili tudi predsednik RS Borut Pahor, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik in trojica, ki je zaslužna, da je natanko 20 let nazaj naOI v Sydneyu prvič zaigrala slovenska himna.

Zaključuje se Evropski teden športa 2020
Z današnjim jesenskim študentskim turnirjem odbojke na mivki se bo zaključil letošnji projekt Evropski teden športa. Tako kot vsa leta prej je tudi letošnji teden zaznamovalo pestro športno dogajanje za ljubitelje športa in rekreacije vseh starosti. Kaj vse smo počeli in kje smo se nahajali si oglejte v povezavi.

Razpis usposabljanja – Strokovni delavec 1, športna rekreacija
Vabimo vas, da se prijavite na razpis na področju športne rekreacije za pridobitev naziva Strokovni delavec 1. Program, z uspešno zaključenim usposabljanjem, posamezniku omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne gibalne dejavnosti.

Virtualni olimpijski festival
Med 25.9. in 15.10.2020 lahko sodelujete tudi v VIRTUALNI različici našega dogodka – Olimpijski festival, ki ga organiziramo vsako leto na Kongresnem trgu v Ljubljani! Preverite svoje športno znanje, pomerite se v virtualnih športnih izzivih ter osvojite super Foksi nagrade!

30. september 2020


V nadaljevanju vam v izogib nejasnostim pošiljamo razširjena Navodila za prehajanje meje.

Epidemiološko varne države ali administrativne enote držav so uvrščene na zeleni seznam.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Šteje se tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo, kar lahko izkaže z dokazilom.

Če država ni niti na seznamu epidemiološko varnih (zeleni seznam) niti na seznamu držav s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeči seznam), se šteje, da je na oranžnem seznamu držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (vse države sveta, ki niso uvrščene ne na rdečega ne na zelenega). Oseba, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.

Vstop iz oranžnih držav, ki niso države članic EU ali schengenskega območja

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na oranžnem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni.

Države s slabimi epidemiološkimi razmerami ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni.

Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Za več informacij glede omejitev, navodil in priporočil za preprečitev širjenja SARS-CoV-2019 lahko pišete na andraz.kopac@olympic.si.

29. september 2020


Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez vam v želji lajšanja delovanja športnih organizacij v času omejevalnih ukrepov za preprečitev širjenja SARS-CoV-2019 pošiljamo navodila za prehajanje meje, obenem pa smo pripravili seznam možnih točk za testiranje in se ponekod dogovorili za ugodnejšo ceno. 

Navodila za prehajanje meje

Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom.

Vstop iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene po novem mogoč tudi le z negativnim testom. Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem ali oranžnem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni. Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Možne točke opravljanja testiranja:

Medicinski center Ljubljana (MCL)

Testiranje se izvaja z drive-in odvzemom brisa v garažni hiši Vilharjev podhod 1 (Župančičeva jama), Ljubljana. Za skupine je možno testiranje izven lokacije MCL (ekipa MCL pride na sedež NPŠZ/kluba), znotraj območja Ljubljane se kilometrina ne obračuna.
Testiranje je možno med tednom od 7.00 do 19.00 po predhodnem dogovoru, za testiranje med vikendom je potrebna vnaprejšnja najava.

Kontakt za naročanje: tel. 01 436 82 17, od 8.00 do 20.00

Po dogovoru glede termina odvzema se na email info@zzzdravje.si pošlje podatke o testirancih:

 • Ime, Priimek in ZZZS številka (številka kartice zdravstvenega zavarovanja) ali
 • Ime, Priimek, datum rojstva in naslov
 • Cena: 95,00 € – popust 10% = 85,50 € (popust velja tudi za ostale športnike/spremljevalno osebje, navede se dogovor z OKS)
 • Način plačila: naročilnica, po predračunu ali gotovina

Zdravstveni dom Ljubljana

Testiranje se izvaja z drive-in odvzemom brisa, Metelkova ulica (makadamsko parkirišče nasproti Zdravstvenega doma Ljubljana – Center).
Testiranje je možno med tednom od 7.00 do 19.00, v soboto od 8.00 do 17.00 in v nedeljo od 8.00 do 13.00, po predhodnem dogovoru.
Kontakt za naročanje: tel. 031 619 359
Potrebno je predhodno naročilo in plačilo, ob testiranju je obvezna predložitev fotokopije potrdila o plačilu (razvidni morajo biti podatki plačnika ter v namenu ime in priimek testirane osebe).
Cena: 100,00 €
Podatki za plačilo:
Zdravstveni dom Ljubljana
Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0126 1603 0921 845
SKLIC: SI 00 0030
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X
Davčna številka: 80683568

Zdravstveni dom Maribor

Testiranje se izvaja z drive-in odvzemom brisa na Cesti proletarskih brigad 71, Maribor.
Testiranje je možno vsak dan od 7.00 do 19.00 po predhodnem dogovoru.
Kontakt za naročanje: tel. 070 613 698, od 7.00 do 19.00

Po dogovoru glede termina odvzema se na email covid@zd-mb.si pošlje podatke o testirancih:

 • Ime, Priimek in ZZZS številka (številka kartice zdravstvenega zavarovanja) ali Ime, Priimek, datum rojstva in naslov
 • Cena: 93,00 € – popust 10% = 83,70 € (popust velja tudi za ostale športnike/spremljevalno osebje, navede se dogovor z OKS)
 • Način plačila: po predračunu ali gotovina; podatke za predračun se pošlje na email aleksander.jus@zd-mb.si

Za več informacij glede omejitev, navodil in priporočil za preprečitev širjenja SARS-CoV-2019 lahko pišete na andraz.kopac@olympic.si.

29. september 2020


Vabimo vas, da si v svojih koledarjih rezervirate čas za Dneve Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki bodo 19. in 20. oktobra 2020 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Dnevi OKS – ZŠZ so konferenčni dogodek, na katerem s sogovorniki obravnavamo aktualne teme iz različnih področji športa. Predvsem želimo omogočiti konstruktivno razpravo ter iskati odgovore in možne rešitve na postavljene izzive!

Letošnjo nosilno temo »Šport v javnem interesu« bomo obravnavali iz različnih vidikov vloge športa v družbi zato bo zanimiva za širok spekter poslušalcev in deležnikov v športu.

Poleg bogatega konferenčnega dela bomo v ponedeljek zvečer, 19. oktobra, obeležili 29. obletnico ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije ter podelili priznanja OKS – ZŠZ.

Podrobnejša navodila za prijavo in program pošljemo v kratkem. V primeru, da epidemiološka slika v državi ne bo dopuščala izvedbe s prisotnostjo večjega števila udeležencev, bomo dogodek izvedli preko spletne povezave.

28. september 2020


Prvi praznični 23. september, ko je Slovenija praznovala nov državni praznik, dan slovenskega športa, je za nami. Hvala vsem, ki ste se nam pri praznovanju pridružili.

Konec prazničnega dne pa naj ne pomeni, da bomo pospravili športno opremo, saj vse do konca septembra, ko poteka Evropski teden športa, pripravljamo pester program športno rekreativih dogodkov. 

Ob tej priložnosti vam sporočamo, da smo danes lansirali virtualni olimpijski festival, kjer so slovenski športniki ponujejo zanimive športne izzive, v katerih lahko uživajo otroci ali pa se v njih pomeri cela družina. Virtualni olimpijski festival vam je na voljo na povezavi festival.olympic.si/virtualni-olimpijski-festival/.

Prireditev Olimpijski festival in Dobrodelni večerni tek, ki sta bili predvideni ta konec tedna na Kongresnem trgu v Ljubljani, smo prestavili na 9. in 10. oktober. 

Dobrodošli tudi na vodeni vadbi na jeklenih športnih poligonih. Organizirana bo v nedeljo, 27. septembra, med 10. in 12. uro, in sicer na 14-ih lokacijah po Sloveniji, ki jih najdete na spletni strani sijpoligoni.olympic.si/sij-poligoni-v-Sloveniji. Vljudno vabljeni. 

Pregled ostalih dogodkov v okviru Evropskega tedna športa, vam je na voljo na spletni strani ewos.olympic.si.

Želimo vam prijeten, športno razgiban vikend!

25. september 2020


V mesecu oktobru bomo obeležili obletnico ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije na prireditvi v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Ob svečani prireditvi načrtujemo tudi podelitev priznanj zaslužnim posameznikom, skupinam ali organizacijam.

Pozivamo vas, da posredujete kandidate za priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in sicer Častno listino OKS-ZŠZ ali Plaketo OKS-ZŠZ.

Predloge za priznanja posredujte po e-pošti na naslov peter.zidar@olympic.si. Pri izboru kandidatov bomo upoštevali vse vloge, ki bodo prispele do vključno petka, 2. oktobra 2020.

Izbrane kandidate bomo o prejemu priznanj pravočasno obvestili in jih povabili na prireditev, ki bo predvidoma v drugi polovici oktobra 2020 v Portorožu.

Seznam dosedanjih prejemnikov priznanja OKS-ZŠZ je dostopen na spletni strani.

25. september 2020


Vabimo vas na dobrodelno prireditev Fundacije Miroslava Cerarja, na kateri zbiramo denarna sredstva za športnike iz socialno šibkih okolij, ki bo 21. septembra 2020 ob 20. uri v Grand hotelu Union v Ljubljani.

Z nakupom vstopnice za dobrodelno prireditev v višini 150 € boste prispevali sredstva za sklad za športnike in športnice iz socialno ogroženih družin in pomagali mladim športnikom in športnicam, ki jim materialne okoliščine ne omogočajo zdravega športnega napredka. Letošnjo prireditev bo s prisotnostjo obeležil tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki je sprejel pokroviteljstvo nad dogodkom.

Prisotnost na gala večeru, ki ga bo neposredno prenašala TV Slovenija na 2. programu, potrdite s klikom na spodnji gumb ali na 01 230 60 45 (Bojana Okorn Počivavšek) najkasneje do 15. 9. 2020. Število mest je omejeno.

9. september 2020


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja:

 Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021

ROK ZA ODDAJO VLOGE: najkasneje do 5. 10. 2020, 23:59

Upošteva se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum oddaje na kuverti).

Več o vsebini in postopku razpisa lahko preberete na povezavi

4. september 2020


ŠPORT JE PRAZNIK
Vstopili smo v mesec september, ki bo za vse državljane in državljanke Republike Slovenije letos še toliko bolj poseben. Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 17. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za Dan slovenskega športa.

Magistrski študij Management v športu
Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka v športni organizaciji? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu? Uresničite si te želje z vpisom na magistrski program Management v športu, ki ga od leta 2007 dalje skupaj izvajata Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.

Šola se je začela. Ste poskrbeli za otrokovo varnost?

V slovenskih bolnišnicah je zaradi poškodb zdravljenih letno 2940 otrok in 1320 mladostnikov, vzrok za večino hospitalizacij pa so padci, prometne nezgode, udarci z/ob predmete ali osebe, zastrupitve ter izpostavljenost vročim tekočinam in ognju? Nezgodno zavarovanje otrok in mladine zagotavlja finančno varnost, če se vašemu otroku pripeti večja ali manjša nezgoda.

3. september 2020


Vas zanima delo v športu?
OKS v sodelovanju z NPŠZ in drugim športnim organizacijami zainteresirani javnosti ponuja brezplačne programe usposabljanja za delo na področju šport in licenčne seminarje.

Športne štipendije
Obveščamo Vas, da bomo razpis za športne štipendije objavili v prihodnjih dneh. Spremljajte spletno stran in družabna omrežja OKS za več informacij. Več o projektu športnih štipendij in aktualnem razpisu najdete tukaj.

27. avgust 2020


Vabimo vas, da se pridružite Evropskemu tednu športa in tudi s svojimi aktivnostmi spodbudite prebivalke in prebivalce Slovenije h aktivnemu načinu življenja ter s tem prispevate k izboljšanju zdravja in kakovosti življenja naših državljanov.

Letošnje leto se bo zapisalo v zgodovino. Ne le zaradi aktualnih razmer, ki nam zadnje mesece krojijo življenje, temveč tudi zaradi dejstva, da bomo 23. septembra prvič praznovali državni praznik v čast slovenskega športa. 

Nekaj pa ostaja nespremenjeno – Evropski teden športa bo tudi letos. Že šesto leto zapored,  od 23. do 30. septembra. Gre za iniciativo Evropske komisije, katere namen je spodbuditi državljanke in državljane k zdravemu načinu življenja z gibanjem in športom. OKS-ZŠZ kot nacionalni koordinator skupaj s partnerji pripravlja nekatere dogodke in komunikacijske aktivnosti. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi in skupaj ponudimo ljudem priložnost,  da preiskusijo različne vadbe in najdejo primerno zase. Evropski teden športa je namenjen vsakomur – ne glede na starost, telesno pripravljenost, izobrazbo, … Je priložnost za povezovanje in vključevanje. V njem lahko sodelujejo posamezniki, vladne in nevladne organizacije ter druge zainteresirane javnosti.

Preko spodnje povezave vam pošiljamo nekaj več informacij o iniciativi in možnostih sodelovanja ter vas vabimo, da tudi vi s svojimi aktivnostmi postanete del tega evropskega gibanja in pomagate pri ozaveščanju prebivalstva o pomenu športa kot telesne dejavnosti za krepitev zdravja in izboljšanja kakovosti življenja. 

Dober tek Slovenija! Čas je za gibanje! 

26. avgust 2020


Spoštovani predstavniki športnih zvez,

nov državni praznik DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA se približuje. Praznovali ga bomo 23. septembra, letos premierno in s tem tudi zgodovinsko. Ob tej priložnosti na OKS-ZŠZ pripravljamo vrsto aktivnosti, ki smo jih že predstavili na letošnji skupščini, izredno pomembno pa bo tudi vaše sodelovanje. 

Prizadevamo si, da bo dan slovenskega športa tisti dan v letu, ki bi ga sleherni državljan preživel športno. Želimo si, da bi na ta dan vsak posameznik z lastno športno dejavnostjo izrazil svoj odnos do slovenskega športa, zato je pomembno, da so aktivnosti čim bolj raznovrstne z vidika športne panoge, hkrati pa se odvijajo v čim več lokalnih okoljih. Dogodke bomo objavili na uradni spletni strani praznika, zato vas prosimo, da nam jih sporočite preko spletnega obrazca na povezavi. Pregled aktivnosti ob prazniku vam pošiljamo preko spodnje povezave in se veselimo tudi vaših idej. 

Vljudno vas vabimo in pozivamo, da se kot nacionalna oziroma občinska športna zveza pridružite praznovanju dneva slovenskega športa in del svojih aktivnosti namenite tudi njegovi obeležitvi. Letos ga bomo praznovali premierno. Zelo je pomembno, da ga spozna sleherni državljan in državljanka. Pripravili smo nekaj grafičnih elementov za objavo na spletnih straneh in družbenih omrežjih, ki jih prosimo uporabite v svojih komunikacijskih kanalih ter tudi na ta način podprete promocijo novega državnega praznika. Na voljo so vam na spodnji povezavi. 

Veselimo se našega skupnega praznovanja.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu sportzavse@olympic.si ali telefonski številki 01-230 60 06. 

21. avgust 2020


Bogata tradicija kongresov športne rekreacije oz. športa za vse se nadaljuje
Slovenija je v športu nedvomno izjemna. V javnosti je manj znano dejstvo, da smo Slovenci lahko zgled ostalim narodom tudi na področju športne rekreacije oziroma športa za vse, saj sodimo po primerjalnih raziskavah, o deležu telesno športno dejavnih v posamezni državi, povsem v evropski vrh.

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ na obisku v občini Jezersko
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik, je v okviru svojih rednih obiskov slovenskih občin, obiskal občino Jezersko in župana g. Andreja Karničarja.

Spletno predavanje ”Priprava staršev in otrok na novo šolsko leto”
Vabljeni na spletno predavanje Priprava staršev in otrok na novo šolsko leto, ki bo v četrtek, 27. 8. ob 11. uri, z Markom Juhantom, specialnim pedagogom za motnje vedenja in osebnosti.

NOVO – Superge Foksi

Za vse male športne navdušence! Da bo skok v novo šolsko leto malce lažji smo skupaj z Alpina Sports in Lisjak Foksi pripravili nove športne superge. Krasijo jih slovenske olimpijske barve, odlikuje pa izboljšano kopito, ki je bilo razvito na podlagi meritev otroških stopal. Lahki, mehki in zračni materiali zagotavljajo veliko udobja med igro in aktivnostjo v naravi.

Olimpijska kolekcija Tokio 2020
Od sedaj naprej lahko kose olimpijske kolekcije za OI Tokio 2020 nosite tudi vi! Kliknite na spletno trgovino in začutite olimpijsko vzdušje.

20. avgust 2020


Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati 9. 7. 2020.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:
–        se zbira več kot deset ljudi ali
–        je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:
–        ime in priimek udeležencev,
–        naslov stalnega prebivališča,
–        kontaktna telefonska številka,
–        kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
–        čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Dovoljena so torej:
– vsa zbiranja do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,
– izjemoma zbiranja do največ 50 ljudi, vendar mora sklicatelj obvezno voditi seznam udeležencev, ki ga posreduje NIJZ na njihovo zahtevo ter
– organizirane javne prireditve do 500 udeležencev (brez nastopajočih), ki pridobijo soglasje NIJZ.

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh NIJZ. Izjema torej velja tudi za športne prireditve, skladne z določbami navedenimi na spletni strani, kjer so najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih. 

Vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju in navodilo za plačilo so dostopna na naslednji povezavi.

9. julij 2020


Olimpijska akademija se je poklonila Kocijančiču, Elsnerju in Kastelicu
Člani Slovenske olimpijske akademije so se poklonili spominu nedavno umrlih velikanov slovenskega športa. Janez Kocijančič je pustil velik pečat predvsem kot športni funkcionar, Marko Elsner kot igralec v nogometu, Jure Kastelic pa kot trener v atletiki.

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku pri rojakih v Porabju in občini Cankova
V ponedeljek, 6.7. je prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik skupaj z Brankom Reckom, vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Moravske Toplice, ki je pristojna za pomursko regijo obiskal rojake v Porabju.

Evolucija sponzorstva in posledice pandemije covid-19
Sponzorstvo predstavlja enega ključnih stebrov financiranja slovenskega športa, zato je raziskovanje posledic pandemije covid-19 in njenih učinkov na razvoj sponzorske industrije v Sloveniji nacionalnega pomena.

Gremo v hribe
Olimpijski komite Slovenije se je pridružil akciji ”Gremo v hribe” sponzorja Laško. Podpiramo dober namen. Vedno. Ta vikend se nam pridružite na Mirni Gori ter podprite slovenski šport tudi vi.

Nova linija šolskih zvezkov MOJ ŠPORT
Združili smo moči s podjetjem Kopija Nova in na trg poslali novo linijo šolskih zvezkov Ajda s športnim motivom. Motive platnic zvezkov Ajda linije Moj šport krasi slovenska športna zgodba. Ilustracije lisjaka Foksija, maskote Olimpijskega komiteja Slovenije predstavljajo različne športne panoge in sporočilo, ki poudarjajo pomembnost gibanja in učenja.

Olimpijski športni tabor s Foksijem
Šport je dinamičen, atraktiven, zabaven in ponuja odgovore na skorajda vse izzive današnjega časa. Če športu dodamo pridevnik olimpijski se ta obogati še s plemenitostjo, brezpogojnim sodelovanjem in zdravo tekmovalnostjo. Če pa športu in olimpizmu dodamo še otroke, lahko vse skupaj zavijemo v čudovito enačbo, katera rešitev je otroški Olimpijski tabor.

8. julij 2020


Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji mora organizator javne prireditve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Najpogostejša vprašanja in odgovore glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja najdete na povezavi.

V vlogi mora organizator prireditve opredeliti način zagotavljanja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke, ki jih je pripravil NIJZ. Priporočila so dostopna na povezavi.

Elektronska vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju je dostopna na povezavi: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje.

V kolikor vloge v elektronski obliki ne morete oddati, jo skupaj z dokazilom o izvedenem plačilu lahko oddate preko elektronske pošte na naslov: info@nijz.si. Vloga v Word obliki je dostopna na naslednji povezavi.

Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur.

Plačilo se izvede na TRR:   SI56 011006000043188
Sklic: davčna številka  – 1069 (torej vpišite svojo davčno številko, kot npr. 000000000-1069)
Namen: plačilo mnenja po odloku COVID
Dokazilo o izvedenem plačilu se v pdf obliki priloži v vlogo.

8. julij 2020


Kot veste je pobuda za razglasitev državnega praznika posvečenega športu uspela. Dan slovenskega športa bomo praznovali 23. septembra.

Na povezavi vam pošiljamo predstavitev aktivnosti, ki jih načrtujemo na OKS – ZŠZ in smo jih predstavili na junijski skupščini. Pri njihovi izvedbi si želimo tudi vašega sodelovanja, saj ste ključni deležnik slovenskega športa. Nekaj spodbud glede vaših aktivnosti je predstavljenih v predstavitvi na spodnji povezavi, v prihodnjih dneh pa vam bomo poslali še več informacij in kontakte sodelavcev OKS – ZŠZ, ki vam bodo pri pripravi aktivnosti v morebitno pomoč, v kolikor boste želeli.

Glavni namen praznika je spodbuda k športnemu udejstvovanju vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, zato nam je izrednega pomena dejstvo, da bi ga praznovale vse skupine naše družbe. Želimo si, da se odzovete v čim večjem številu in tako slovenski širši javnosti pokažemo, kaj nam šport pomeni in kako pomemben je v našem vsakdanjem življenju. Želimo ga obeležiti skupaj in povezani.

Dan slovenskega športa naj bo čas za šport. Prenesi predstavitev

6. julij 2020


OKS poziva k prilagoditvi pogojev za črpanje proračunskih sredstev
Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so na seji pred skupščino pozvali pristojno ministrstvo in državo, naj prilagodi pogoje za črpanje proračunskih sredstev za šport. Športu, predvsem vrhunskemu, grozi, da zaradi koronakrize sredstev na bo mogel počrpati v celoti in s tem zmanjšanje obsega v prihodnje.

Online olimpijski trening z Vidom Kavtičnikom
23. junija Mednarodni olimpijski komite obeležuje začetek olimpijskih iger moderne dobe. 23. junij je tako rojstni dan vseh nacionalnih olimpijskih komitejev in tudi letos smo ga temu primerno obeležili – športno in olimpijsko.

Dan slovenskega športa
Državni zbor je sprejel spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih z uvedbo novega praznika, s katerim je 23. september posvetil slovenskemu športu – Dan slovenskega šport je praznik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije.

Projekt Sportech Business se nadaljuje!

Na otvoritvenem spletnem dogodku smo z ekskluzivnimi gosti govorili o trendih v športu in tehnologiji. Odkrili smo izzive kot tudi priložnosti, ki jih prinaša nova realnost in kako je ravno tehnologija tista, ki omogoča korak naprej. Sportech Business na enem mestu združuje vse deležnike v športu, ter je tako odlična priložnost za start-upe, športne organizacije in investitorje, da odkrijejo nove rešitve ter izkoristijo svoj potencial, tako v svetu športa kot tudi širše v podjetništvu. Vabimo vas, da se nam pridružite na poti do športne revolucije. Prijave se odpirajo kmalu! Več na www.sportechbiz.com.

Paralimpijski tabor za družine v Laškem

Lani je bil področju vključevanja mladih invalidov v športne aktivnosti narejen korak naprej z uvodnim športnim taborom za mlade in njihove družine. Glede na odlične izkušnje udeležencev, Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski Paralimpijski komite letos tabor pripravlja vnovič – med 20. in 23. avgustom v Zdravilišču Laško.

24. junij 2020


DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 

Na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je Državni zbor je  sprejel spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih z uvedbo novega praznika, s katerim je 23. september posvetil slovenskemu športu – Dan slovenskega šport je praznik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Več >>

PREVOZ SKUPIN OTROK (ZAKON O PRAVILIH V CESTNEM PROMETU)

Državni zbor je sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki bo omilila nekatere zahteve
pri prevozih določenih skupin otrok. Novela med drugim določa, da uporaba tahografov ni obvezna za prevoze skupin otrok, ki se izvajajo z vozili, zasnovanimi in izdelanimi za prevoze največ osmih potnikov poleg voznika. Več o sprejetem zakonu sledi.

LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo o aktivnostih glede razpisa LPŠ 2020, in sicer, da se sredstva razdelijo po razrezu, ki je bil objavljen z dnem 13. 3. 2020. Sprememba, ki je bila obravnavana v mesecu maju namreč ni bila potrjena s strani ministrice. Dopis najdete s klikom na povezavo.

19. junij 2020


Obveščamo vas, da je Vlada RS na 20. redni seji, 11. 6. 2020, izdala odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti. Ta odlok začne veljati 15. junija 2020.

S prenehanjem veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti bo ponovno mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Vlada je na današnji seji izdala tudi Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Sprememba odloka začne veljati 15. junija 2020, ko bo dovoljeno zbiranje do 500 ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

 “S športom in olimpizmom pomagamo ustvarjati boljšo Slovenijo.”

11. junij 2020


Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na svoji spletni strani objavil posodobljena priporočila za izvajanje športih aktivnosti skladno z Odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

NIJZ je tako posodobil:

– Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe in

– Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času sproščanja ukrepov (COVID-19).

V primeru skupinskih prevozov na športna tekmovanje ali športne vadbe je prav tako potrebno smiselno upoštevati navodila in priporočila NIJZ na področju prevoza:

– Navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov in

– Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Skladno z veljavnim Odlokom je pri izvajanju športnih aktivnosti potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

27. maj 2020


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je seznanilo s sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19  in najavilo rok za oddajo prijave na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Rok za oddajo prijav je 9. 6. 2020.

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

25. maj 2020


Izredni ukrepi na področju kategorizacije športnikov v RS
Trenažni procesi in nastopi na domačih ter mednarodnih tekmovanjih, ki so bili so zaradi epidemije koronavirusa prekinjeni, se počasi ponovno vzpostavljajo. Ker pa trenutno stanje še ni normalizirano to povzroča veliko škodo športu, predvsem športnikom in njihovim tekmovalnim karieram.

Konferenca Sportech Business
Sportech Business je prvi regijski projekt, ki na enem mestu povezuje podjetja, ki iščejo nove sponzorske priložnosti, organizacije, ki razvijajo poslovne rešitve na področju športa in športne subjekte, ki lahko na ta način pridejo do novih rešitev.

E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez sodeluje pri projektu E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji. Projekt vodi Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju.

Prihaja najbolj lisjaški sladoled letošnjega poletja!
Olimpijski komite Slovenije je skupaj s sponzorjem Ljubljanske mlekarne ponovno združil moči in na tržišče poslal novi izdelek, ki je primeren za sladokusce vseh starosti! To poletje Vam bo družbo delal Foksijev sladoled, ki je ”najboljši, najbolj prijazen, najbolj razigran in najbolj lisjaški sladoled” vseh časov!

20. maj 2020


Vlada RS na svoji 42.dopisni seji, danes (15. maja 2020) sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnostiOdlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.

Odlok določa, da:

 • Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov);
 • Poleg športne vadbe registriranih športnikov je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših;
 • Dovoljeno  je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena;
 • Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.

Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19)

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

15. maj 2020


Skladno z napovedjo vam pošiljamo podrobnejša navodila glede odpiranja fitnes centrov, ki smo jih prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Gospodarske družbe (d.o.o., s.p.), ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, kar večina fitnes centrov je, ne sodijo v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ampak  Ministrstva za gospodarstvo, ki ureja  njihovo storitveno dejavnost v času, ko je razglašena epidemija, preko Uredbe o začasni prepovedi pretoka blaga in storitev. Zadnji odlok te uredbe je bil sprejet 13. 5. 2020 na seji Vlade RS, ta pa še vedno določa nekaj izjem, ki jim storitvena dejavnost še ni dovoljena. Med temi je tudi dejavnost fitnes centrov. Po besedah državnega sekretarja MGRT g. Zajca na novinarski konferenci je to zato, ker so natančna navodila in priporočila za to specifično dejavnost še v izdelavi.

Medtem, ko Odlok v pristojnosti ministrstva za šport, ki je bil ravno tako sprejet na seji Vlade RS 13. 4. 2020, s 23. 5. 2020 dovoljuje tudi rekreativno vadbo  splošne populacije vseh starostnih obdobij, tudi v notranjosti športnih objektov, kar do sedaj ni bilo dovoljeno. Če se v notranjosti športnih  društev in javnih športnih objektov nahajajo fitnes trenažerji, namenjeni npr. dopolnilni vadbi športnikov, se skladno z navedenim odlokom lahko uporabljajo, pod enakimi pogoji, kot ostala oprema športnih dvoran.

Na OKS – ZŠZ si prizadevamo, da bi se sprostile omejitve tudi na tem področju.

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

15. maj 2020


Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 16. redni seji, dne 13. 5. 2020 sprejela novelo Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti z novostmi kot so:

 • Vlada je odpravila prepoved procesa športne vadbe v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 • Poleg športne vadbe registriranih športnikov bo po novem dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših.
 • Dovoljeno izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Do sedaj je odlok dovoljeval tekmovanja samo za individualne športne panoge. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. 
 • V zvezi z javno veljavnimi programi usposabljanj bo omogočena izvedba predavanj vezana na praktične vsebine in izpite. 
 • Vse našteto začne veljati z 23. majem 2020.

Obveščamo vas tudi, da je na omenjeni seji Vlada RS s sprejetjem novega Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z 18.5.2020, dovolila ponujanje storitev, med katere sodijo tudi športno-rekreativne storitve (npr. organizirana vodena vadba) z izjemo storitev fitnes centrov, bazenov in vodnih aktivnosti na področju turizma. Kaj konkretno pomeni ta začasna prepoved še preverjamo.

Opozarjamo, da je pri izvajanju športnih aktivnosti potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19)

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

14. maj 2020


Poslanica članicam OKS-ZŠZ
Predsednik Bogdan Gabrovec in predsednik Komisije za medicino športa pri OKS Matjaž Vogrin sta na članice OKS – ZŠZ naslovila pismo s poslanico, v kateri izražata prepričanje da bodo športne organizacije odgovorno in skrbno upoštevale pripravljena priporočila pristojnih institucij ob sproščanju omejitev za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike.

OKS in nacionalna raziskava o razširjenosti Covid-19
Ukrepi Vlade R Slovenije v boju proti koronavirusu in rezultati le teh sodijo med najbolj uspešne v svetovnem merilu. Droben kamenček v dogajanju je prispeval tudi OKS, ki je prijazno odstopil vozilo Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo.

Odprti podatki za upravljanje v športu
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v sklopu programov Erasmus+ vključen v projekt Odprti podatki za upravljanje v športu: Spodbujanje in podpiranje dobrega upravljanja v športu (Open data 4 sport governance – OD4SG).

Legende sporočajo: #OstanimoPozitivni
V teh nenavadnih časih, v katerih smo se znašli, je pomembno, da ohranjamo pozitivne misli. Legende Miro Cerar, Petra Majdič in Tomo Česen se tega prav dobro zavedajo.

13. maj 2020


Kot ste seznanjeni, je 7. 5. 2020 začel veljati Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19. Obenem je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19.
Pričakujemo še priporočila in navodila za bazene.

V zvezi s sprejetimi ukrepi in priporočili vam želimo podati nekaj dodatnih usmeritev. Zavedamo se, da pripravljena priporočila in navodila niso v popolnosti odgovorila na vsa vprašanja, ki se vam pojavljajo v času priprave na začetek vadbe. Naj poudarimo, da je priporočila pripravil NIJZ, na podlagi sestavljenega predloga določenih splošnih ukrepov, ki ste jih NPŠZ pripravile v svojih posameznih predlogih priporočil. V priporočilih NIJZ so torej upoštevane tiste splošne značilnosti, ki načeloma veljajo za protokole vadbe v praktično vseh ali vsaj veliki večini športnih panog. Zaradi velikega števila različnih športnih panog, namreč ne bi bilo možno v razumnem času pripraviti toliko specifičnih priporočil.

Pripravljena priporočila torej predstavljajo minimalne standarde, ki jih je trenutno potrebno zagotoviti pri izvajanju vadbe!Ob tem želimo posebej poudariti, da je s sprostitvijo omejitev preložena na vse, ki krovno ali operativno skrbite za izvedbo treningov in tekmovanj, velika odgovornost. Prepričani smo, da boste odgovorno in skrbno upoštevali pripravljena priporočila.

Vsem krovnim organizacijam zato predlagamo, da pred začetkom treningov pripravite še bolj podrobna in konkretna navodila z upoštevanimi omejitvami iz odloka za strokovne delavce in športnike, ki bodo vsebovala:

·        dovoljene načine in oblike vadbe v vaši panogi,

·        priporočeno uporabo rekvizitov in opreme v vaši panogi ter protokol razkuževanja in

·        opise načina ravnanja športnikov in strokovnih delavcev pred, med in po vadbi v vaši panogi.Ob tem priporočamo:

·        da napotite strokovne delavce, da v največji možni meri organizirajo vadbo na zunanjih športnih objektih in v čim manjših skupinah oseb;

·        da dodatno opozorite na dosledno upoštevanje navodil glede higiene vsakega posameznika in spremljanje zdravstvenega stanja vseh prisotnih na vadbi;

·        opozorite na maksimalno oziroma celo pretirano previdnost pri preverjanju primernosti udeležbe na vadbi za vsakogar, ki bi imel najmanjši znak ali občutek, da je bolan;

·        da napotite strokovne delavce, da s svojim zgledom in stalnim dodatnim opozarjanjem skrbijo, da se športniki tudi izven športnih objektov obnašajo samo zaščitno – dejansko izvajajo karanteno, se ne družijo v velikih skupinah oziroma so v socialnem stiku praviloma le z družinskimi člani in upoštevajo vsa priporočila, saj z neodgovornim ravnanjem zunaj športnih objektov ob prihodu na vadbo lahko ogrozijo vse ostale;

·        da posameznike, ki namenoma ne upoštevajo navodil odstranite iz vadbe.

Spoštovani,

vsi skupaj smo se znašli v novih in neznanih razmerah. Natančni protokoli ravnanja pri športni vadbi ne obstajajo in jih je potrebno še razviti. Menimo, da je v teh časih pomembno pokazati odgovornost vseh vključenih v šport in pokazati, da znamo tudi v omejenih pogojih najti inovativne rešitve vadbe za športnike.

Predlagamo, da posebna panožna navodila tudi delimo, zato nam jih lahko posredujete na info@olympic.si in jih bomo objavili. Naš skupni cilj mora biti, da se kljub prisotnosti koronavirusa izognemo izbruhu okužb zaradi vadbe. Verjamemo, da nam s skupnimi močmi lahko uspe!

8. maj 2020


Pošiljamo vam interpretacijo spremenjene in nove interventne zakonodaje za blaženje posledic epidemije COVID-19. Gre za spremenjeno in dopolnjeno gradivo, ki smo ga vam že poslali na začetku aprila.

Najpomembnejše spremembe so označene z rumeno barvo, na koncu pa so dodani tudi ukrepi iz novega Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ukrep poroštva RS pri poplačilu kreditnih pogodb in ukrep glede oprostitve plačila najemnine v javnih športnih objektih).

Sprejete spremembe omogočajo vložitev vloge delodajalca za uveljavljanje povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi še za meseca marec in april (VLOŽITEV VLOGE JE MOGOČA DO NAJKASNEJE 9. 5. 2020) ter vložitev izjave samozaposlenega za oprostitev plačila prispevkov za meseca marec in april (VLOŽITEV IZJAVE JE MOGOČA DO NAJKASNEJE 9. 5. 2020), zato vas na to še posebej opozarjamo.

 
7. maj 2020

Treningi registriranih športnikov v času epidemije
Vlada RS je na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

100 let olimpizma na Slovenskem
V letošnjem letu obeležujemo 100 letnico ustanovitve olimpijskega telesa na slovenskem. Resda sta leta 1912 na olimpijskih igrah v Stockholmu, v okviru avstrijske olimpijske reprezentance, nastopila v slovenskih deželah rojena Slovenec Rudolf Cvetko in kočevski Nemec Rihard Verderber.

Najstarejši slovenski olimpijec dopolnil častitljivih 100 let
Marko Račič, najstarejši slovenski olimpijec je v krogu hčerke in njene družine zaokrožil častitljivih 100 let. Leta 1948 je na poletnih olimpijskih igrah v Londonu nastopil v teku na 400 m.

6. maj 2020


Naknadno vam posredujemo Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19.

Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej.

6. maj 2020


Dragi ljubitelji športa,

nova zakonodaja na področju športa je področje usposabljanja dobro prevetrila. Ena večjih sprememb je, da se je usposabljanje iz tri stopenjskega sistema, spremenilo v dvo stopenjskega. Zaradi tega so tisti, ki so si po starem zakonu pridobili 2. stopnjo usposobljenosti, sedaj izenačeni z novo 1. stopnjo, tisti s staro 3. stopnjo pa z novo 2.
Vsi usposobljeni, ki so si po starem zakonu pridobili 1. stopnjo usposobljenosti in je kasneje niso nadgradili na višjo stopnjo, lahko to dejavnost opravljajo še do 23.6.2020. Po tem datumu morajo z opravljanjem dejavnosti prenehati ali pa se do-usposobiti na novo 1. stopnjo.

Iz tega razloga bomo na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez organizirali do-usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – športna rekreacija. Do-usposabljanje pomeni skrajšano obliko tečaja, saj se osebam določene vsebine, ki so primerljive z vsebinami programa usposabljanja Strokovni delavec 1 – športna rekreacija priznajo. Do-usposabljanje je namenjeno osebam, ki imajo pridobljen naziv, ki so si ga pridobili pri organizacijah:

 • Fitnes zveza Slovenije,
 • Športna unija Slovenije,
 • Gimnastična zveza Slovenije,
 • Zveza fitnes profesionalcev Slovenije- AFP in
 • Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. 

V poštev za do-usposabljanje pridejo naslednji nazivi:

 • Vaditelj fitnesa,
 • Vaditelj fitnesa individualne in skupinske vadbe,
 • Vaditelj pilatesa,
 • Vaditelj skupinske fitnes vadbe,
 • Vaditelj skupinske vadbe na sobnih kolesih,
 • Vaditelj\ica skupinske fitnes vadbe,
 • Vaditelj aerobike,
 • Vaditelj športne rekreacije 1,
 • AFP vaditelj,
 • Vaditelj športne rekreacije odraslih,
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za mladostnike,
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za moške,
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za ženske in
 • Vaditelj športno-rekreativne vadbe za starostnike 

Glede na trenutne razmere in omejitve, bomo dousposabljanje izvedli v dveh delih. V prvem delu bomo izvedli le teoretične vsebine na daljavo,  s pomočjo ene od aplikacij za izvajanje predavanj na daljavo. Drugi del bo praktične narave in bo izveden, ko se omejitve gibanja in druženja sprostijo.

Vabimo vse, ki imajo pridobljenega enega od navedenih nazivov, da se na do-usposabljanje prijavijo. Več informacij o tečaju boste našli na tej povezavi: usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 
4. maj 2020

Uvodoma se iskreno zahvaljujemo za aktivno in konstruktivno sodelovanje pri vseh aktivnostih v povezavi s pripravo ukrepov, gradiv in podatkov v zadnjem času.

V povezavi s sproščanjem ukrepov glede vadbe oziroma treningov športnikov ter tudi ostalih organiziranih športnih aktivnosti Vam sporočamo aktualno stanje:

 • Vlada RS je po včerajšnji seji, 29.4., najavila sprostitev omejitev za vadbe oziroma treninge (mogoče tudi za določena tekmovanja), govorili so o načrtu postopnega odpiranja;
 • Vlada RS včeraj še ni sprejela konkretnih določil ali navodil glede sprostitve ukrepov za izvajanje treningov oziroma organiziranih oblik vadbe za registrirane športnike;
 • Predvidoma bo Vlada RS obravnavala konkretna določila glede sprostitve omejitev za treninge prihodnji teden, mogoče že v ponedeljek 4.5.;
 • Pred sejo Vlade RS prihodnji teden bo, na podlagi Vaših posredovanih predlogov priporočil, NIJZ obravnaval in pripravil ustrezna priporočila za upravnike objektov ter uporabnike oziroma udeležence vadbe;
 • Trenutno posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki –> razlika od prej veljavnega odloka je, da športna dejavnost ni omejena na občino stalnega prebivališča, ostalo pa je vse isto. 

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.

4. maj 2020


Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez v sodelovanju s partnerskimi organizacijami konec novembra letos načrtuje organizacijo 15. kongresa športa za vse, nosilna tema bo »Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in okolja«.

 1. kongres športa za vse bo potekal 27. in 28. novembra 2020, na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani.

V prilogi Vam pošiljam vabilo k predstavitvi primerov dobrih praks na področju aktivnega turizma, povezovanja športa, turizma in okolja.

Želeli bi jih objaviti v Zborniku 15. kongresa športa za vse, ki ga prejmejo vsi udeleženci, po kongresu pa bo zbornik objavljen tudi na spletni strani, https://kongres.olympic.si/ ,

kjer je na voljo tudi program in vse ostale informacije o dogodku.

30. april 2020


NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je od začetka epidemije konstruktivno pristopil k reševanju in se odzval na nastalo situacijo, kar ste storile tudi članice OKS – ZŠZ. Več o prizadevanjih OKS – ZŠZ si lahko tudi preberete na naši spletni strani.

V preteklih dneh smo na OKS – ZŠZ v sodelovanju z direktoratom za šport na predlog panožnih športnih zvez pripravil predloge postopnega sproščanja omejitev tudi za vrhunske in druge registrirane športnike. Ob tem smo predlagali, da bi bila smiselna priprava tudi bolj podrobnih navodil za rekreativne športnike, saj glede na številna vprašanja trenutni ukrepi niso dovolj jasno opredeljeni. Naša prizadevanja so padla na plodna tla in pripravljajo se podlage za sproščanje omejitev na področju športa.

V ta namen vas v sodelovanju z Direktoratom za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pozivamo, da se tudi športne organizacije odgovorno pripravite na sproščanje omejitev.

Prosimo vas, da na krovnih nacionalnih panožnih zvezah pripravite predlog določil in priporočil za upravljalce športnih objektov, kjer bi potekali vaši trenažni procesi in navodila za športnike in ostale sodelujoče v trenažnem procesu. Kar nekaj izmed NPŠZ je sicer določila in priporočila že izdelala.

Pripravljena določila in priporočila nam prosim posredujte najkasneje do srede, 29. aprila 2020 na info@olympic.si. Zbrana določila in priporočila bomo skladno z dogovorom kot krovna športna organizacija nato posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v pregled in potrditev.

V pomoč in kot primer vam pošiljamo izdelana navodila Golf zveze Slovenije, ki so jih že uskladili z NIJZ.

26. april 2020


Glede na situacijo, ki je v Sloveniji, zaradi koronavirusa (SARS-CoV-2), Vas obveščam, vse tiste, ki ste se prijavili na razpis FS za leto 2020 na enega od projektov: D3, D4, D5, O1, RR in Z.

Da bodo uradno znani rezultati razpisa v mesecu maju, verjetno po 15.maju 2020. Prav tako boste, vsi tisti katerih projekti so bili izbrani na razpisu, po 15.maju dobili sklepe in odločbe Fundacije za šport za projekte na katere ste se prijavili.

Hvala za razumevanje !

23. april 2020


Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 13. redni seji v sredo, 21. aprila 2020 sprejela predlog zakonov z novimi ukrepi za omilitev posledic korona virusa. Predloge zakonov lahko najdete na spletni strani Vlade RS. Predlogi zakonov so poslani v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

OKS – ZŠZ je nemudoma pristopili k interpretaciji predlaganih ukrepov in vas o ukrepih, ki so relevantni za šport, obvestimo v najkrajšem možnem času.

23. april 2020


Vlada je na dopisni seji, 15. aprila 2020 sprejela nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki bo veljal od 18. aprila dalje. Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini na odprtih javnih krajih in ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V odloku so izrecno našteti na primer tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje.

Nadalje je danes,16. aprila 2020 Vlada RS sprejela dopolnitev omenjenega odloka, kjer se z namenom postopnega sproščanja ukrepov, poleg že obstoječih izjem doda nove izjeme, med drugim tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Del odloka, ki se nanaša na športno-rekreativne storitve začne veljati 20. aprila 2020.

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si).

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

Na OKS – ZŠZ smo aktivni pri spodbujanju sproščanja ukrepov na področju športa in smo v ta namen na nacionalne športne zveze z uradnimi tekmovalnimi sistemi naslovili anketo, o konkretnih predlogih in podatkih iz katerih bomo izhajali v pogovorih z resornim ministrstvom. Prav tako imamo zbrane informacije o pristopih v drugih državah članicah EU.

Obenem smo za razjasnitev pripravljenih ukrepov in nadaljnjih aktivnosti resorno ministrico dr. Simono Kustec zaprosili za srečanje, kjer se bomo dogovorili tudi o širšem sproščanju ukrepov na področju športa. Sestanek je predviden za jutri, petek 17. aprila 2020.

16. april 2020


Video konferenca s sponzorji in predlog dopolnjenih ukrepov OKS-ZŠZ
Olimpijski komite Slovenije se je v minulem mesecu polno angažiral v smislu aktivnega vključevanja reševanja športa v najširšem pomenu besede. Vlada R Slovenije v svojih dosedanjih ukrepih upoštevala kar nekaj predlogov krovne športne organizacije v Sloveniji.

Pismo predsednika OKS-ZŠZ članicam krovne športne organizacije
V teh težkih časih, ki jih preživljamo že mesec dni in nihče ne ve koliko tega je še pred nami, je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec članicam krovne športne organizacije v Sloveniji poslal pismo.

OKS predlaga ukrepe za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije
Na OKS – ZŠZ smo v zadnjih tednih opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa. Od več kot 2000 registriranih športnih organizacij smo dobili odzive 613, od tega 35 športnih zvez ter 578 športnih društev.

124 let od prvih olimpijskih iger moderne dobe
6. april zaznamuje 124 let, odkar so Atene gostile prve olimpijske igre moderne dobe. Dogodek je prerasel v največje in najpomembnejše športno tekmovanje na svetu, ki sta ga doslej ustavili le obe svetovni vojni. 

Naj prostovoljec leta 2019
Že pred časom smo vas pozvali k obravnavi javnega poziva k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo.

MOK: kvalifikacije za OI v Tokiu bodo končane 29. junija 2021
Mednarodni olimpijski komite je sporočil, da se bodo kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Tokiu končale 29. junija 2021. Zaradi pandemije novega korovavirusa športnice in športniki v večini držav sveta ne morejo normalo trenirati, tekmovanja so ustavljena, zato so podaljšali kvalifikacijski ciklus. Že dosežene norme bodo veljale.

9. april 2020


Dodatno pošiljamo navodilo, da FURS opominja na plačilo obveznosti pred velikonočnimi praznikido 9. aprila je treba namreč poplačati vse davčne obveznosti, saj boste le tako upravičeni do ukrepov iz ZIUZEOP. FURS pa je izdal tudi dokument – Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa ter preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov.

9. april 2020


Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS – ZŠZ) od vsega začetka epidemije aktivno pristopimo k oblikovanju in sprejemanju državnih ukrepov, ki bodo pomagali ublažiti izpad prihodkov športnih organizacij od sponzorjev in drugih podpornikov športa, članov športnih društev (športnikov vseh starosti in kategorij) ter obiskovalcev športnih prireditev po epidemiji.

Pošiljamo vam izluščene uporabne informacije že sprejetih interventnih ukrepov, ki med upravičence štejejo tudi športna društva, športne zveze, športne delavce in športnike. Obenem tudi pošiljamo preglednico, ki jo je pripravila Obrtna zbornica Slovenije in ponuja vizualen pregled ukrepov.

Še naprej si bomo prizadevali k sprejetju ostalih nujnih ukrepov na področju športa.

Interpretacija sprejetih interventnih ukrepov OKS-ZŠZ

8. april 2020


Pismo predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, g. Bogdana Gabrovca.

V zadnjih tednih si OKS – ZŠZ močno prizadeva in aktivno sodeluje s predlogi interventnih ukrepov, ki bi lahko ublažili posledice epidemije v športu. V svojih predlogih skušamo izoblikovati konstruktivne predloge, ki se dotikajo vseh ravni športa in sicer športnikov, strokovnih delavcev v športu, športnih društev ter športnih zvez in združenj. Zelo se zavedamo občutljive situacije, v kateri smo se znašli. Podobno kot druga družbena področja opozarjamo in se borimo za zaščito ranljivih skupin ter računamo na pomoč države, ki naj bi pomagala pokriti izgubo zaradi prekinitve naših dejavnosti. Vodstvo OKS-ZŠZ meni, da mora organiziran šport v teh prizadevanjih delovati in nastopati enotno preko krovne organizacije, ki zastopa najširše športne interese.

Vabljeni ste tudi k posredovanju vaših konkretnih predlogov rešitev in mnenj, ki nam jih lahko vedno posredujete na naslov info@olympic.si. Tistim, ki ste v preteklih tednih to že storili, se zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi preko 600 športnim zvezam in društvom, ki so izpolnili našo anketo glede izpada prihodkov in številu kadra. Pomembno je, da v dialogu z državo uporabljamo realne konkretne podatke. Vse prejete predloge in mnenja skrbno pregledamo in smiselno vključimo. Po potrebi bomo v tem tednu organizirali tudi video konferenco.

Za nadaljevanje naših prizadevanj in v podporo našim do sedaj predlaganim ukrepom vas obenem pozivamo, da vašo podporo tudi formalno izrazite in sicer s sporočilom na naš naslov: info@olympic.si.

Iskreno verjamemo, da bomo skupaj močnejši in dodaten izraz vaše podpore nam veliko pomeni.

PISMO

6. april 2020


Predlog “megazakona” vključuje tudi športne organizacije, poklicne  športnike in delavce v športu
OKS – ZŠZ se je odzval na predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Veseli nas, da omenjeni zakon vključuje ukrepe tudi za športne organizacije, ki so vsled situacije odpovedale svoje aktivnosti in dogodke ter tako utrpele finančne posledice, ki ogrožajo tudi njihovo prihodnje delovanje.
 
Pričakujemo pa, da bodo predstavljenim ukrepom “megazakona” sledili ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, ker se bodo posledice epidemije v športu občutile kot v gospodarstvu.
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo predvideva ukrepa povračila nadomestila plače in oprostitev plačevanje prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah, zasebne športne delavce in poklicne športnike, saj so v tekstu zakona izenačeni z ostalimi. Zakon, ki bo predvidoma sprejet v sredo, 1. aprila najdete na povezavi.
V veljavi je tudi Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Za kreditojemalca po tem zakonu šteje tudi društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
O ukrepih in uporabi v praksi vas bomo sproti obveščali.
 
Letni program športa 2020
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo spremembo Javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020, ki rok za oddajo vlog na javni razpis podaljšuje do 15. 5. 2020.
 
Olimpijske igre v Tokiu se bodo začele 23. julija 2021
Olimpijske igre Tokio 2020, ki so obdržale svoje uradno ime, bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto. Kot poročajo japonski mediji, so termin že uskladili Mednarodni olimpijski komite, organizatorji ter mestne in državne oblasti v japonski prestolnici. Več >>>
 
30. marec 2020

Pobuda OKS za pomoč športu
Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez podpiramo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije.
 
Mini olimpijada 2020 – podaljšan rok za prijavo na razpis
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez skladno s trenutnimi razmerami v Sloveniji in širše podaljšuje rok za prijavo na razpis projekta Mini olimpijada 2020.
 
Projekt ”Training the Female Sport for all Leaders tomorrow”
Vabimo vas k sodelovanju v projektu »Training the Female Sport for all Leaders of Tomorrow«, ki ponuja priložnost mladim ženskam (19-30 let), da kot mentoriranke v sodelovanju s strokovnjaki iz EU in Afrike, pridobijo znanje, spretnosti in izkušnje za uspešno delo na vodstvenih položajih v športnih organizacijah, predvsem na področju športa za vse, športne rekreacije.
 
Olimpijskih iger v Tokiu letos ne bo
Japonski premier Shinzo Abe je predlagal prestavitev poletnih olimpijskih iger v Tokiu za eno leto. Predlog je danes v telefonskem pogovoru predstavil predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasu Bachu, ki ga je po besedah Abeja sprejel. Mok je že uradno potrdil, da so OI prestavljene.
 
25. marec 2020

Letni program športa 2020
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo spremembo Javnega razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020, ki bo rok za oddajo vlog na javni razpis podaljšalo do 15. 5. 2020. Prosimo, da spremljate objave na spletni strani ministrstva, kjer bo obvestilo o spremembi objavljeno še ta teden, takoj po objavi v Uradnem listu RS.
 
Fundacija za šport: Javni razpis Fundacije za šport 2020
Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa in sprejetih ukrepov je tudi Fundacija za šport prilagodila svoje delovanje. Zato bodo sprejete odločitve glede Javnih razpisov Fundacije za šport za leto 2020 objavljene nekoliko kasneje kot običajno, vendar se na fundaciji kljub vsemu trudijo čimprej zagotoviti sredstva športnim organizacijam. Podrobnejše informacije sledijo v kratkem, predvidoma do konca tega tedna.
 
Poziv izvajalcem projekta Nacionalnih panožnih športnih šol
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vsem izvajalcem projekta Nacionalnih panožnih športnih šol posredovalo obvestilo, da je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Zato so pozvali, da vse strokovne delavce, ki so zaposleni na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju plač, sklenjene z MIZŠ, v skladu z 138. členom Zakona o delovnih razmerjih, napotite na začasno čakanje na delo od doma. Strokovni delavec ima v tem primeru pravico do nadomestila plače v višini 80% od osnove. Dopis najdete na tej povezavi.
 
Posredovanje podatkov o delovanju športnih organizacij v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
Na OKS – ZŠZ se aktivno vključujemo v pripravo ukrepov za lajšanje posledic epidemije koronavirusa (SARS-CoV 2) za športne organizacije. V luči priprave ukrepov odločevalce vseskozi pozivamo, da so le ti usmerjeni tudi v športne organizacije, ki ste vsled situacije odpovedale svoje aktivnosti in dogodke ter tako utrpele hude finančne posledice, ki ogrožajo tudi prihodnje delovanje na področju športa.
 
Za ustrezno komunikacijo podprto z dejstvi pa na OKS – ZŠZ potrebujemo tudi informacije z vaše in strani vaših društev! Zato vas prosimo, da na spodnji povezavi v najkrajšem možnem času odgovorite na vprašanja, ki nam bodo v pomoč pri argumentiranju naših zahtev. Prav tako vas prosimo, da povezavo posredujete vašim društvom ter jih spodbudite, da izpolnijo anketo. V kolikor ste na vprašanja že odgovori se vam iskreno zahvaljujemo! Do sedaj je anketo izpolnilo že preko 400 športnih organizacij.
ANKETNI VPRAŠALNIK
 
Pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije za pomoč športu
Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez podpiramo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Športne organizacije dosledno upoštevamo ukrepe države za omejevanje širjenja SARS-CoV-2. V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam, smo na OKS – ZŠZ pripravili predloge ukrepov, ki so nujni za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni.
 
25. marec 2020

Športniki do brezplačnega javnega prevoza
 
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja brezplačen javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta. Mladi športniki bodo brezplačno vozovnico lahko uveljavljali za vožnjo z javnim prevozom na območju celotne Slovenije.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez si je že več let prizadeval za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika. Zato smo veseli uvedbe brezplačnega javnega prevoza za registrirane športnike s statusom dijaka ali študenta, ki ga uvaja novela Zakona o prevozih v cestnem prometu.

 Ker je vadba registriranih predvsem pa kategoriziranih športnikov na več lokacijah, določitev zgolj enega kraja vadbe pa bi lahko predstavljala tudi administrativno oviro je ministrstvo v sodelovanju z OKS – ZŠZ predvidelo, da bodo registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta lahko uveljavljali brezplačen javni prevoz za območje celotne Slovenije. Tako bo ukrep omogočil tudi prevoz športnikov na tekmovanja ali druga srečanja nacionalnih panožnih zvez.

Z namenom zmanjšanja administrativnih ovir mladih športnikov zakon predvideva povezovanje z evidenco ŠportSI360, ki jo na podlagi Zakona o športu vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Omenjena evidenca se tako ponovno izkazuje kot pomemben korak k boljšemu delovanj podpornih stebrov v športu.

Registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta bodo omenjeni ukrep brezplačne vožnje lahko začeli koristiti s 1. februarjem 2020.

 

Razpis – Fundacije Miroslava Cerarja za dodelitev pomoči – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij

Fundacijo Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija za športnike) je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij.

Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3.12.2015 sprejela Pravilnik Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom (v nadaljevanju Pravilnik Fundacije za športnike).

Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2020. Skupni obseg razpisanih sredstev razpisa za leto 2020 je 60.000,00 EUR.

Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo:
− Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.
− Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let.

Rok za oddajo vlog je v torek, 24.12.2019.

Razpis in obrazci.


Razpis usposabljanja za naziv Športna rekreacija ‑ 1. stopnja usposobljenosti

Vas zanima delo v športu? Želite voditi programe športno-rekreativne vadbe? Prijavite se na program usposabljanja in si pridobite kompetence za delo v športu. Udeležba je brezplačna.

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s pomočjo evropskih sredstev razpisuje program usposabljanja, ki vam zagotavlja pravico do dela v športu na področju športne rekreacije. Prijavite se in si zagotovite brezplačno udeležbo ter
diplomo “strokovni delavec – športna rekreacija 1”.
Program usposabljanja je brezplačen, saj se izvedba sofinancira s sredstvi Evropskega socialnega sklada in je namenjen zaposlenim (na kateremkoli področju, ne nujno na področju športa).

Prijavite se na spletni strani: http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi

Število mest je omejeno! Rok za prijavo je petek, 22. februar 2019.

Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen. Hkrati zakon opredeljuje organizacije, ki jih je država pooblastila kot nosilce programov usposabljanja. Edino ti programi, ki jih na predlog Komisije za akreditacijo potrdi resorni minister, zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in diplomo, s katero ima posameznik pravico do dela na področju športa. Vsak posameznik, ki je ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Zakon o športu javno pooblastilo za programe usposabljanja na področju športa starejših in športne rekreacije (kamor sodijo vse športne panoge, ki pri OKS-ZŠZ nimajo registriranega tekmovalnega sistema) daje Olimpijskemu komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez. OKS-ZŠZ je skladno z zakonom in na podlagi določil Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu oblikoval enovit program, ki je pričel veljati v začetku letošnjega leta. Prva izvedba programa usposabljanja za
pridobitev naziva “strokovni delavec – športna rekreacija 1”, poteka v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev, in sicer od marca do maja letos.


DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

Pozivamo vas, da vsa društva (in zveze društev), ki vam je bil priznan status društva v javnem interesu na področju športa najkasneje do 31. 3. 2019 ministrstvu posredujete izpolnjene obrazce, ki jih najdete v priponki:
Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah,
Poročili o delu za leti 2017 in 2018,
Program dela za leto 2019 in 2020.

Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.

Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile, bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si

Prosimo vas, da svoje obveznosti  izpolnite odgovorno, pravilno in pravočasno, da ne bo prišlo do odvzema statusa.

Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije v javnem interesu na področju športa lahko najdete na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/

Izjava_ZNOrg_zadnje
DJI_program_21122018
DJI_porocilo_21122018


Dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkih okolij

Uprava Fundacije za športnike je potrdila razpis za dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2019.

Skladno s Pravilnikom Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2019. Skupni obseg razpisanih sredstev je 60.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani.

Rok za oddajo vlog je petek, 14. december 2018.

Za več informacij in za pomoč pri prijavi na razpis smo vam na voljo.


Spoštovani, 

osrednja tema 13. Kongresa športa za vse, ki se bo odvijal 30. 11. in 1.12. 2018 v Ljubljani, bo športna rekreacija invalidov.

Poleg medicinskega, kineziološkega in socialno psihološkega vidika bomo v program vključili tudi primere dobrih praks, katerih osrednja tema je vključevanje invalidov v športno rekreativno vadbo. S tem namenom smo pripravili kratko anketo o izvajanju programov športne rekreacije za invalidne osebe v športno rekreativnih društvih. Prijazno vas vabimo k izpolnitvi.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo in vam želimo uspešno delo v športu tudi v bodoče.

Anketo lahko izpolnite tukaj

Organizacijski odbor 13. Kongresa športa za vse


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v mesecu septembru objavil javni natečaj z nazivom Olimpijska bakla.

Na prošnjo nekaterih vrtcev in šol, je rok za oddajo izdelkov podaljšan do 15. decembra 2017.

Razpis – Olimpijska bakla
Natečaj Olimpijska bakla – prijavni obrazec
Olimpijska bakla – pravila in navodila


Vpišite podatke v Koledar rekreacije 2018

Želite povečati prepoznavnost svojega dogodka? Potem izkoristite brezplačen vpis podatkov v

KOLEDAR REKREACIJE 2018

Koledar rekreacije vsako leto zajame več kot sedemtisočtristo športnorekreativnih, turističnorekreativnih in gibalnorekreativnih dogodkov, ki so namenjeni rekreativcem različnih sposobnosti.

Vanj lahko vpišete katero koli prireditev ali aktivnost (tekmovalno, netekmovalno, promocijsko, turistično, gibalno, terapevtsko, preizkusno…), na katero želite povabiti večjo ali manjšo množico ljudi.

Na primer: planinski izlet v gore ali sredogorje, turističen pohod, test hoje na 2 km, tekaški maraton ali polmaraton, cestni ali izvencestni tek, gorski tek, kros ali trail, Cooperjev tekaški ali plavalni preizkus, plavalni maraton, gorskokolesarski ali cestni turistični kolesarski izlet ali maraton, kronometer ali rekreativna kolesarska dirka, triatlon ali duatlon, smučarski tekaški maraton, alpska smučarska tekma, jamarski izlet, malonogometni, odbojkarski ali košarkarski turnir, plesni, smučarski ali drug tečaj, oziroma katero izmed drugih aktivnosti, ki je namenjena začetnikom ali že prepričanim rekreativcem …

To je le nekaj primerov, omejitev pa praktično ni.

Podatke o dogodkih vpišite v [novice/cms.php?module=502]informacijski sistem REKREACIJA.SI (prej si enostavno in brezplačno [novice/nov_uporabnik]uredite dostop) ali po e-pošti sporočite vsaj osnovne podatke: naziv, datum, panoga, kraj, organizator, kontaktni podatki (telefon, spletna stran, e-pošta …), po možnosti pa tudi kratek opis.

Na podlagi sklenjenih dogovorov z mediji in partnerskega sodelovanja z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez zagotavljamo brezplačno možnost medijske pozornosti, ki nudi dostop do informacij vsakemu Slovencu. Z vpisom podatkov v sistem bodo podatki objavljeni na tudi na www.infosport.siwww.rtvslo.si/rekreacija in www.aktivni.siwww.gremonapot.si, mobilnem Infosportu (androidiOS), s pomočjo Slovenske tiskovne agencije pa podatke dajemo brezplačno na voljo tudi vsem ostalim medijem (radio, tv, splet, časopisi, revije, mobilne objave …).

Tradicionalno bomo dogodke izbranih športnih panog v začetku januarja objavili tudi v prilogi Dela in Slovenskih novic – POLET.

Organizatorjem, ki boste podatke vpisali neposredno v aplikacijo, ponujamo še možnost objave reklamne pasice na portalu www.rekreacija.si. Med vsemi vpisanimi bomo 21. decembra izžrebali po pet dogodkov na letni čas in jim brezplačno odstopili reklamni prostor (reklamne pasice zagotovi organizator, z njim pa sklenemo poseben dogovor).

Podatke vpišite do PETKA, 15. DECEMBRA 2017, preko [novice/cms.php]spletne aplikacije.


Po zasedanju skupščine OKS ZŠZ, ki bo 16. decembra 2017, v Zrečah bodo najzaslužnejši prejeli visoka priznanja OKS, med njimi bo podeljeno tudi priznanje za prostovoljno delo v športu.

Priznanja za prostovoljno delo v športu Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez podeljuje tistim posameznikom, organizacijam in projektom, ki so se v minulem letu najbolj izkazali na področju prostovoljnega dela, organiziranja prostovoljnega dela in izvajanja prostovoljnega dela v športnem okolju. Omenjeno priznanje podeljuje Olimpijski komite Slovenije zaradi še večje promocije organiziranega prostovoljnega dela in predvsem promocije tistega prostovoljnega dela, ki praviloma zaradi svoje specifičnosti ali anonimnosti ne more prodreti v javnosti. S priznanjem želimo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo v vsaki organizaciji in izraziti pohvalo in priznanje ter spoštovanje vrednosti dela prostovoljcev v športnih okoljih. Predlagatelj za priznanje je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija.

Komisija za priznanja OKS-ZŠZ bo obravnavala vse predloge, ki bodo naslovljeni po e pošti na naslov bojan.jurovic@olympic.si do vključno 25. novembra 2017.

Naj vam bo pri razmisleku v pomoč Izvleček Pravilnika OKS o priznanjih, potrebno je izpolniti tudi pripeti obrazec.

Izvleček Pravilnika o priznanjih-2017
OBRAZEC razpisa prostovoljstvo 2017


Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ki jo je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, je objavila javni razpis za izbor mladih športnikov in dodelitev finančne podpore.

Vse informacije so v priloženem razpisu.

Obrazec za prijavo na razpis Fundacije za športnike
Razpis Fundacije za športnike – 9.11.2017
Pravilnik o razdeljevanju sredstev Fundacije_3.12.2015


Obvestilo Fundacije za šport o razpisu.

Obvestilo_FS_OKS


Posebna ponudba partnerja Grand hotel Bernardin, z možnostjo priprav športnikov.


HB_OKS_mailing okt 2017