OKS-ZŠZ

Športniki do brezplačnega javnega prevoza
 
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja brezplačen javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta. Mladi športniki bodo brezplačno vozovnico lahko uveljavljali za vožnjo z javnim prevozom na območju celotne Slovenije.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez si je že več let prizadeval za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika. Zato smo veseli uvedbe brezplačnega javnega prevoza za registrirane športnike s statusom dijaka ali študenta, ki ga uvaja novela Zakona o prevozih v cestnem prometu.

 Ker je vadba registriranih predvsem pa kategoriziranih športnikov na več lokacijah, določitev zgolj enega kraja vadbe pa bi lahko predstavljala tudi administrativno oviro je ministrstvo v sodelovanju z OKS – ZŠZ predvidelo, da bodo registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta lahko uveljavljali brezplačen javni prevoz za območje celotne Slovenije. Tako bo ukrep omogočil tudi prevoz športnikov na tekmovanja ali druga srečanja nacionalnih panožnih zvez.

Z namenom zmanjšanja administrativnih ovir mladih športnikov zakon predvideva povezovanje z evidenco ŠportSI360, ki jo na podlagi Zakona o športu vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Omenjena evidenca se tako ponovno izkazuje kot pomemben korak k boljšemu delovanj podpornih stebrov v športu.

Registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta bodo omenjeni ukrep brezplačne vožnje lahko začeli koristiti s 1. februarjem 2020.
 

Razpis – Fundacije Miroslava Cerarja za dodelitev pomoči – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij

Fundacijo Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija za športnike) je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij.

Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3.12.2015 sprejela Pravilnik Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom (v nadaljevanju Pravilnik Fundacije za športnike).

Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2020. Skupni obseg razpisanih sredstev razpisa za leto 2020 je 60.000,00 EUR.

Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo:
− Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.
− Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let.

Rok za oddajo vlog je v torek, 24.12.2019.

Razpis in obrazci.


Razpis usposabljanja za naziv Športna rekreacija ‑ 1. stopnja usposobljenosti

Vas zanima delo v športu? Želite voditi programe športno-rekreativne vadbe? Prijavite se na program usposabljanja in si pridobite kompetence za delo v športu. Udeležba je brezplačna.

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s pomočjo evropskih sredstev razpisuje program usposabljanja, ki vam zagotavlja pravico do dela v športu na področju športne rekreacije. Prijavite se in si zagotovite brezplačno udeležbo ter
diplomo “strokovni delavec – športna rekreacija 1”.
Program usposabljanja je brezplačen, saj se izvedba sofinancira s sredstvi Evropskega socialnega sklada in je namenjen zaposlenim (na kateremkoli področju, ne nujno na področju športa).

Prijavite se na spletni strani: http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi

Število mest je omejeno! Rok za prijavo je petek, 22. februar 2019.

Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen. Hkrati zakon opredeljuje organizacije, ki jih je država pooblastila kot nosilce programov usposabljanja. Edino ti programi, ki jih na predlog Komisije za akreditacijo potrdi resorni minister, zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in diplomo, s katero ima posameznik pravico do dela na področju športa. Vsak posameznik, ki je ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Zakon o športu javno pooblastilo za programe usposabljanja na področju športa starejših in športne rekreacije (kamor sodijo vse športne panoge, ki pri OKS-ZŠZ nimajo registriranega tekmovalnega sistema) daje Olimpijskemu komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez. OKS-ZŠZ je skladno z zakonom in na podlagi določil Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu oblikoval enovit program, ki je pričel veljati v začetku letošnjega leta. Prva izvedba programa usposabljanja za
pridobitev naziva “strokovni delavec – športna rekreacija 1”, poteka v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev, in sicer od marca do maja letos.


DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

Pozivamo vas, da vsa društva (in zveze društev), ki vam je bil priznan status društva v javnem interesu na področju športa najkasneje do 31. 3. 2019 ministrstvu posredujete izpolnjene obrazce, ki jih najdete v priponki:
Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah,
Poročili o delu za leti 2017 in 2018,
Program dela za leto 2019 in 2020.

Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.

Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile, bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si

Prosimo vas, da svoje obveznosti  izpolnite odgovorno, pravilno in pravočasno, da ne bo prišlo do odvzema statusa.

Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije v javnem interesu na področju športa lahko najdete na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/

Izjava_ZNOrg_zadnje
DJI_program_21122018
DJI_porocilo_21122018


Dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkih okolij

Uprava Fundacije za športnike je potrdila razpis za dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2019.

Skladno s Pravilnikom Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2019. Skupni obseg razpisanih sredstev je 60.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani.

Rok za oddajo vlog je petek, 14. december 2018.

Za več informacij in za pomoč pri prijavi na razpis smo vam na voljo.


Spoštovani, 

osrednja tema 13. Kongresa športa za vse, ki se bo odvijal 30. 11. in 1.12. 2018 v Ljubljani, bo športna rekreacija invalidov.

Poleg medicinskega, kineziološkega in socialno psihološkega vidika bomo v program vključili tudi primere dobrih praks, katerih osrednja tema je vključevanje invalidov v športno rekreativno vadbo. S tem namenom smo pripravili kratko anketo o izvajanju programov športne rekreacije za invalidne osebe v športno rekreativnih društvih. Prijazno vas vabimo k izpolnitvi.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo in vam želimo uspešno delo v športu tudi v bodoče.

Anketo lahko izpolnite tukaj

Organizacijski odbor 13. Kongresa športa za vse


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v mesecu septembru objavil javni natečaj z nazivom Olimpijska bakla.

Na prošnjo nekaterih vrtcev in šol, je rok za oddajo izdelkov podaljšan do 15. decembra 2017.

Razpis – Olimpijska bakla
Natečaj Olimpijska bakla – prijavni obrazec
Olimpijska bakla – pravila in navodila


Vpišite podatke v Koledar rekreacije 2018

Želite povečati prepoznavnost svojega dogodka? Potem izkoristite brezplačen vpis podatkov v

KOLEDAR REKREACIJE 2018

Koledar rekreacije vsako leto zajame več kot sedemtisočtristo športnorekreativnih, turističnorekreativnih in gibalnorekreativnih dogodkov, ki so namenjeni rekreativcem različnih sposobnosti.

Vanj lahko vpišete katero koli prireditev ali aktivnost (tekmovalno, netekmovalno, promocijsko, turistično, gibalno, terapevtsko, preizkusno…), na katero želite povabiti večjo ali manjšo množico ljudi.

Na primer: planinski izlet v gore ali sredogorje, turističen pohod, test hoje na 2 km, tekaški maraton ali polmaraton, cestni ali izvencestni tek, gorski tek, kros ali trail, Cooperjev tekaški ali plavalni preizkus, plavalni maraton, gorskokolesarski ali cestni turistični kolesarski izlet ali maraton, kronometer ali rekreativna kolesarska dirka, triatlon ali duatlon, smučarski tekaški maraton, alpska smučarska tekma, jamarski izlet, malonogometni, odbojkarski ali košarkarski turnir, plesni, smučarski ali drug tečaj, oziroma katero izmed drugih aktivnosti, ki je namenjena začetnikom ali že prepričanim rekreativcem …

To je le nekaj primerov, omejitev pa praktično ni.

Podatke o dogodkih vpišite v [novice/cms.php?module=502]informacijski sistem REKREACIJA.SI (prej si enostavno in brezplačno [novice/nov_uporabnik]uredite dostop) ali po e-pošti sporočite vsaj osnovne podatke: naziv, datum, panoga, kraj, organizator, kontaktni podatki (telefon, spletna stran, e-pošta …), po možnosti pa tudi kratek opis.

Na podlagi sklenjenih dogovorov z mediji in partnerskega sodelovanja z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez zagotavljamo brezplačno možnost medijske pozornosti, ki nudi dostop do informacij vsakemu Slovencu. Z vpisom podatkov v sistem bodo podatki objavljeni na tudi na www.infosport.siwww.rtvslo.si/rekreacija in www.aktivni.siwww.gremonapot.si, mobilnem Infosportu (androidiOS), s pomočjo Slovenske tiskovne agencije pa podatke dajemo brezplačno na voljo tudi vsem ostalim medijem (radio, tv, splet, časopisi, revije, mobilne objave …).

Tradicionalno bomo dogodke izbranih športnih panog v začetku januarja objavili tudi v prilogi Dela in Slovenskih novic – POLET.

Organizatorjem, ki boste podatke vpisali neposredno v aplikacijo, ponujamo še možnost objave reklamne pasice na portalu www.rekreacija.si. Med vsemi vpisanimi bomo 21. decembra izžrebali po pet dogodkov na letni čas in jim brezplačno odstopili reklamni prostor (reklamne pasice zagotovi organizator, z njim pa sklenemo poseben dogovor).

Podatke vpišite do PETKA, 15. DECEMBRA 2017, preko [novice/cms.php]spletne aplikacije.


Po zasedanju skupščine OKS ZŠZ, ki bo 16. decembra 2017, v Zrečah bodo najzaslužnejši prejeli visoka priznanja OKS, med njimi bo podeljeno tudi priznanje za prostovoljno delo v športu.

Priznanja za prostovoljno delo v športu Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez podeljuje tistim posameznikom, organizacijam in projektom, ki so se v minulem letu najbolj izkazali na področju prostovoljnega dela, organiziranja prostovoljnega dela in izvajanja prostovoljnega dela v športnem okolju. Omenjeno priznanje podeljuje Olimpijski komite Slovenije zaradi še večje promocije organiziranega prostovoljnega dela in predvsem promocije tistega prostovoljnega dela, ki praviloma zaradi svoje specifičnosti ali anonimnosti ne more prodreti v javnosti. S priznanjem želimo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo v vsaki organizaciji in izraziti pohvalo in priznanje ter spoštovanje vrednosti dela prostovoljcev v športnih okoljih. Predlagatelj za priznanje je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija.

Komisija za priznanja OKS-ZŠZ bo obravnavala vse predloge, ki bodo naslovljeni po e pošti na naslov bojan.jurovic@olympic.si do vključno 25. novembra 2017.

Naj vam bo pri razmisleku v pomoč Izvleček Pravilnika OKS o priznanjih, potrebno je izpolniti tudi pripeti obrazec.

Izvleček Pravilnika o priznanjih-2017
OBRAZEC razpisa prostovoljstvo 2017


Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ki jo je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, je objavila javni razpis za izbor mladih športnikov in dodelitev finančne podpore.

Vse informacije so v priloženem razpisu.

Obrazec za prijavo na razpis Fundacije za športnike
Razpis Fundacije za športnike – 9.11.2017
Pravilnik o razdeljevanju sredstev Fundacije_3.12.2015


Obvestilo Fundacije za šport o razpisu.

Obvestilo_FS_OKS


Posebna ponudba partnerja Grand hotel Bernardin, z možnostjo priprav športnikov.


HB_OKS_mailing okt 2017